MySpeaker of the Year 2022

17 februari 2022, kl. 10:00 | Online

MySpeaker of the Year finns för att lyfta och prisa föreläsare och moderatorer inom olika områden som är särskilt aktuella just nu – Inte bara för våra kunder, utan också för samhället i stort. Vi uppmärksammar talare som på olika sätt har bidragit till att få företag, organisationer och myndigheter att lyfta blicken, tänka större, testa nya idéer och utmana sig själva.

Talarbranschen är i ständig förändring, inte bara det paradigmskifte digitaliseringen har fört med sig utan också vilka ämnen vi talar om och vem det är som står på scenen.

MySpeakers ambition är att vara kreativa och innovativa. Vi vill bidra med nya perspektiv och intryck, komma med idéer och förslag som lyfter våra kunders event och skapar värde.

Som talarbyrå har vi en unik möjlighet att blicka in företagens hjärta, och stötta dem i den utveckling de behöver för att hålla sig relevanta på en allt mer oförutsägbar marknad.

Vi delar därför ut priser till föreläsare och moderatorer inom de kategorier som efterfrågas allra mest av kunder just nu:

Hållbarhet, det digitala arbetslivet, framtid, humor och programledaren.

Priserna kommer att delas ut 17 februari, kl. 10:00. Röstningen är öppen fram till 7 februari kl. 22:00.

Läs mer om vinnarna här. 

Nominerade Hållbarhet

Vinnare i kategori Hållbarhet 2022, Parul Sharma.

Nominerade Det digitala arbetslivet

Vinnare i kategori Det digitala arbetslivet 2022, Anders Hansen.

Nominerade Framtid

Vinnare i kategori Framtid 2022, Judith Wolst.

Nominerade Humor

Vinnare i kategori Humor 2022, Marika Carlsson.

Nominerade programledare

Vinnare i kategori Programledare 2022, Sabinije von Gaffke

Öppen kategori Publikens val

Vinnare i kategori Publikens val 2022, Christina Stielli.