Judith Wolst bannerbild

Judith Wolst

Digital strateg, författare och entreprenör

Judith Wolst är entreprenör, digital strateg och författare. Hon har arbetat med internet och digitala frågor sedan 2005 och har lång erfarenhet av digitalt förändringsarbete i näringslivet. Judith har grundat och varit VD för den tongivande digitala kommunikationsbyrån For Sure, varit nyckelperson i två svenska valrörelser, ansvarat för den digitala utbildningen på Berghs School of Communication och hon medverkar löpande i media som digital expert.

Som föreläsare är Judith en av Sveriges skarpaste inom sitt område och hon har en förmåga att engagera och entusiasmera sin publik. Hennes styrka ligger i att blanda inspiration med konkreta och användbara verktyg för målgruppen hon föreläser för.

Spår 1: Digitala Trender för 2020-talet

Vilka trender och teknologier är det som formar framtiden? Och vilka behöver vi agera på redan idag? Judith Wolst går igenom ett antal aktuella trender, var vi står idag och hur de kan tänkas utvecklas framöver. Vissa av trenderna som Judith behandlar kan du läsa mer om i hennes rapport ”20 digitala trender för 2020-talet”.

Föreläsningens upplägg anpassas efter beställaren där konkreta exempel och framtidsscenarios plockas från närliggande branscher. Detta för att skapa en så stor relevans för åhörarna som möjligt.

Spår 2: Digital Transformation – rustad för nästa fas?

Vi lever i ett innovationssamhälle som kännetecknas av hyperkonkurrens och turbulens. Den tekniska utvecklingen förändrar spelreglerna för företag i alla typer av branscher, nu med teknologier som AI (Artificiell Intelligens), blockkedjor, 3D-printing och IoT (Internet of Things).
Kundens krav och att spelreglerna för affären ritas om i allt snabbare takt. Så, vad behöver vi veta för att stå rustade för framtiden?
I den här föreläsningen går Judith Wolst igenom digitaliseringens grundkomponenter, vilka teknologier vi behöver ha koll på och hur disruption kan tänkas påverka olika typer av branscher framöver. Föreläsningen är uppbyggd kring teknikens och affärens respektive fem spelregler – utgångspunkter som vi behöver för att stå rustade inför framtiden.

Spår 3: Digitalisering för kommuner och offentlig sektor

Digitaliseringen för med sig förändrade beteenden och preferenser och som samhällsmedborgare ställer vi helt annorlunda krav mot vad vi gjorde för bara tio år sedan. Vad innebär detta för kommuner och för offentlig sektor?

Judith brinner extra mycket för hur teknologi kan användas för att skapa ett bättre samhälle. Hon har själv erfarenhet av att bland annat jobba som digital strateg i fyra svenska valrörelser. Samt arbetat som ordförande för Helsingborgs Stads reformgrupp för digitalisering.

Judith avslutar presentationen med att fokusera på människan och allas vår roll i den digitala omställningen. En aspekt som är minst lika viktig som de möjligheter som tekniken skapar.

Spår 4: Digital Panik

Den här föreläsningen utgår från Judiths bok med samma namn. Föreläsningen går igenom vad digitaliseringen innebär och hur den påverkar oss i vår vardag med både uppsidor och utmaningar. En föreläsning som inte bara fokuserar på tekniken utan också på människan. Läs mer om boken på digitalpanik.com.

Populära rubriker: Digitala Trender för 2020-talet | Digital Transformation, rustad för nästa fas?

Judith Wolst profilbild

Judith Wolst

Digital strateg, författare och entreprenör

Boka en talare:

Vi återkommer till dig om din förfrågan så snabbt som möjligt!

Ämnen:

Kommunikation | Miljö/Hållbarhet | Omvärld/framtid | Teknik/digitalisering