Nominerade Framtid
MySpeaker of the Year 2022

De nominerade i kategori framtid 2022

Så länge vi har vandrat på jorden så har vi människor velat titta bakom nästa krök och spana in i framtiden. Vi har spått i teblad, kaffesump, läst livslinjer och tittat på stjärnorna.

Hur kan vi mentalt förbereda oss för kommande förändringar? Vilka lärdomar kan vi dra från historien när vi blickar framåt? Vad är det som väntar oss i form av teknisk utveckling?

Nicholas Fernholm

Nicholas Fernholm bannerbild

Nicholas Fernholm, robotexpert och trendspanare.

Med unika erfarenheter visar Nicholas hur risker och utmaningar rustar oss för en spännande och snabbföränderlig framtid.

”Frågan: Hur kan vi hantera en alltmer oförutsägbar framtid? –  Har fortsatt växa och intresset blir bara större desto snabbare förändring sker i vår vardag. Det är otroligt spännande, jobbigt, nervöst och hoppfullt att vi börjar ställa rätt frågor. Det är när vi har rätt fråga som vi kan få ett rätt svar!”

Judith Wolst

Judith Wolst bannerbild ny

Judith Wolst, digital strateg, författare och entreprenör.

Judith bidrar med kunskapsökning inom alla de modeord och trender vi möter inom såväl hållbarhet som tech. Alltid med stor nyfikenhet och kunskap.

”Den tekniska utvecklingen går in i en ny fas och förändrar återigen spelreglerna för företag och samhället – nu med teknologier som AI, blockkedjor, 3D-printing och IoT i spetsen. Vad behöver vi veta för att stå rustade för framtiden?

Utvecklingen inom blockkedjor kopplat till hållbarhetsfrågan kommer vara otroligt spännande framöver.” 

Anssi Rantanen

Anssi Rantanen Banneri

Anssi Rantanen, VD på Growth Tribe Finland.

Anssi har visat på kraften i innoverande och exprimenterande team, ledare och organisationer. Att vara framgångsrik nu och i framtiden handlar om att våga misslyckas.

”Continuous learning and experimentation in both innovation and scaling products and services are at the heart of this new way of driving growth.”

Robin Teigland

Robin Teigland bannerbild

Robin Teigland, professor i strategi och digitalisering vid Chalmers.

Robin bidrar med en fot i forskningen till kunskap och nya insikter i allt från cirkulär ekonomi till AI, alltid med ett tydligt fokus på en hållbar framtid.

”Hur kan digitalisering bli ett verktyg för att skapa regional föryngring? Vad krävs för att överleva som företag, organisation och region i en tid av oöverträffad förändring? All ny teknik innebär nya förutsättningar och många möjligheter, och vi måste hålla oss längst fram i den utvecklingen.”

Stefan Hyttfors

Stefan Hyttfors bannerbild

Stefan Hyttfors, futurist och föreläsare.

Stefan har ständigt nya perspektiv på vår skiftande framtid, inte sällan med ett uppfriskande optimistiskt perspektiv.

”Vi lever i en snabbföränderlig tid, vilket betyder att det finns minst lika stora möjligheter som problem. I detta måste vi komma ihåg att människan är en social varelse. Ha det som utgångspunkt så löser sig resten.”