Parul_Sharma_1

Parul Sharma - Talare

Människorättsjurist och Hållbarhetsexpert

Parul Sharma, hållbarhetsexpert och länge rankad som näringslivets mäktigaste kvinna av Veckans Affärer, biståndsdebattens mäktigaste av tidningen Omvärlden, och hållbarhetsmäktigaste av en rad olika tidningar. En engagerad människorättsjurist och författare. Parul har tidigare, under många år, arbetat med hållbarhetsfrågor inom näringslivet och är idag VD för Academy for Human Rights in Business. Hon är aktiv inom den ideella organisationen RealStars vars arbete är att få stopp på trafficking samt styrelseledamot för Wateraid Sverige. I hennes meritlista finns även nätverket CSR Sweden – som konsult inom hållbarhetsarbete, Sandvik, Stora Enso, Greenpeace och Amnesty International. I oktober 2020 blev Parul invald som Amnesty International Sveriges styrelseordförande. Under två års tid ledde hon den svenska regeringens Agenda 2030-delegation med tydliga globala mål för hållbar utveckling.

Parul Sharma var under några år Head of CSR Compliance på Advokatfirman Vinge – där hon arbetade med att bygga upp fungerande anti-korruptionsprogram och ordförande för regeringens delegation för FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030. Hon har mångårig erfarenhet inom CSR och ansvarfulla leverantörsled inom näringslivet och debatterar ofta i dessa frågor.  Hon har varit ordförande i en rad styrelser som exempelvis samhällsbyggnadssektorns etiska råd. Idag är hon även ledamot i Tundra Fondbolags styrelse.

Hon har arbetat inom alla samhällssektorer med hållbarhetsfrågor och gjort sig känd som en vibrerande föreläsare med berättelser från fältet. Hennes sommarprat i P1 från 2016 blev mycket uppskattat. Idag hörs Parul regelbunden i programmet P1 Livsåskådning där hon talar om personlig hållbarhet och andlighet. Med sin globala podcast ”Rights talks with Parul” omfamnar hon ämnen som allt från människohandel till Arktis smältande isar. Vidare Sydasien regionen ett av Paruls expertis områden och talar ofta i morgonsofforna om Indien, Pakistan och Bangladesh.

 

Parul är högaktuell med böckerna Lärarnas Agenda 2030, så kan du utbilda om de globala målen och Din Agenda 2030. Så bidrar du till en hållbar planet.

Lärarnas Agenda 2030 är en metodhandbok som förenar expertis med pedagogik och didaktik. I boken kopplas begreppet hållbar utveckling till verkliga frågor. Syftet är att inspirera och visa möjligheter för arbetet med att undervisa i Agenda 2030 och de globala målen. Boken riktar sig till lärare, annan skolpersonal, skolledare, studenter och skolhuvudmän. Den riktar sig även till utbildningsledare och fortbildare inom hållbarhet.

I boken Din Agenda 2030. Så bidrar du till en hållbar planet beskriver Parul Sharma de globala hållbarhetsmålen på ett lättillgängligt sätt och väcker engagemang och handlingskraft. Hon ger även svar på frågan vad vi alla kan göra för att driva arbetet för en hållbar utveckling framåt. Den vänder sig till alla som vill veta mer om Agenda 2030 och passar även bra som utbildningsunderlag på företag och i organisationer.

Majoriteten av det vi konsumerar i Sverige produceras i så kallade högriskländer.  2019 släppte Parul boken Produktionskedjan. Ditt ansvar för människan och miljön på området med fokus på ansvarsfrågor inom miljö och mänskliga rättigheter. Boken vänder sig främst till inköpare och upphandlare.

Boka en inspirerande föreläsning med Parul Sharma hos oss på MySpeaker!

Populära rubriker: Mänskliga rättigheter | Antikorruption | Produktionskedjan - Ansvar för människa och miljö | De globala hållbarhetsmålen | Agenda 2030 | Hållbarhet och affärsmål

Parul Sharma profilbild

Parul Sharma

Människorättsjurist och Hållbarhetsexpert

Boka en talare:

Vi återkommer till dig om din förfrågan så snabbt som möjligt!

Ämnen: