Sofia Rasmussen bannerbild

Sofia Rasmussen - Talare

VD, Omvärlds- och trendanalytiker, föreläsare, moderator och författare

Sofia Rasmussen är omvärlds- och trendanalytiker, föreläsare, moderator, författare och utsedd av Veckans Affärer till en av Sveriges 101 supertalanger år 2019. Hon föreläser årligen för tusentals ledare och medarbetare om framtidens arbetsliv, den unga generationens värderingar och livsstilar, hur ledarskapet och medarbetarskapet påverkas av pandemin, hur du som arbetsgivare kan få dina medarbetare att återvända till kontoret och hur distansarbetet ställer nya krav på framtidens ledare. Sofia Rasmussen föreläser också om jämställdhet i arbetslivet och om att vara värderingsstyrd i praktiken.

Som omvärlds- och trendanalytiker och med sin långa erfarenhet av att genomföra arbetsmarknadsundersökningar har hon en gedigen kunskapsbas att gräva ur. Genom att tydligt konceptualisera omvärldsförändringar, måla upp relevanta trender och på djupet resonera kring vad människors förändrade beteenden och livsstilar betyder för vårt sätt att leva, arbeta och leda lockas åhöraren till att tänka i nya banor, ifrågasätta invanda sanningar och visionera om framtiden. Föreläsningarna skräddarsys efter kundens specifika behov. Ibland är det praktiska råd och konkreta verktygslådor som kunden efterfrågar. I andra fall efterfrågas inspiration på ett mer visionärt plan – då är fokus på de stora omvärldstrenderna och hur vi kan förbereda oss för en oviss framtid. Ofta är det en kombination av perspektiven som varvas i Sofias föreläsningar.

Sofia är också en uppskattad och entusiasmerande moderator och programledare till både fysiska seminarier, kick-offer och medarbetardagar såväl som till livesända shower, paneldiskussioner och event, ibland även till förinspelade program och mer manusbundna produktioner. Att vara förberedd och påläst är en självklarhet för Sofia och hon ser alltid till att noggrant förvissa sig om kundens förväntningar och behov, stämma av regelbundet och i god tid höra av sig till alla som är involverade och t.ex. behöver förintervjuas.

Det som förenar alla recensioner, omdömen och spontana återkopplingar som Sofia tagit emot från åhörare över åren är att hon är proffsig, lyhörd och förtroendeingivande och att hon håller en genomgående hög energinivå. Att hon levererar insikter med trygghet, är en skicklig retoriker och ett fullblodsproffs på scen samt att det att hon erbjuder nya, utmanande och inspirerande perspektiv på frågor som är relevanta för många i vardagen.

Sofia Rasmussen har en Magisterexamen i statsvetenskap från Stockholms universitet. Hon har erfarenhet av arbete med kvinnors mänskliga rättigheter inom UNIFEM:s regionala kontor för Öst- och Centraleuropa samt av ett anti-trafficking projekt i Vietnam. Innan hon startade analysbolaget Rasmussen Analys arbetade hon i sju år på Kairos Future. Sofia är tillsammans med Viktoria Höglund även författare till boken ”Från Jobbdröm till Drömjobb – Dags att ta steget?” En bok om varför självförverkligande genom jobbet har blivit så avgörande för så många svenskar och vad är det som, trots detta, gör att så många inte har sitt drömjobb.

 

Aktuella föreläsningar:

Så får vi medarbetarna att vilja komma tillbaka till kontoret!

Forskning visar att pandemin har förändrat människors preferenser och förväntningar i arbetslivet. Många vill inte gå tillbaka till arbetsplatsen i samma utsträckning som förr. Fördelarna med distansarbete är väl dokumenterade och plötsligt har det gått upp för många att det är möjligt att få mer balans i livet och kunna fokusera på djupet utan att bli störd under arbetstid.

Men vi vet också att det finns utmaningar med det hybrida arbetslivet. Hur stimulerar vi en positiv kultur och gemenskap när alla är utspridda? Hur brainstormar vi och är kreativa tillsammans? Hur försäkrar vi att människor inte fastnar i ensamhet? Och hur undviker vi att det bildas ett a- och ett b-lag bland medarbetare?

Från svensk och internationell forskning kan vi hämta svaren. Sofia Rasmussen berättar på ett engagerande sätt om vad vi behöver göra för att väcka medarbetarnas egen inre motivation att komma in till kontoret igen.

Bland annat belyser Sofia:

  • Hur ser de nya förväntningarna från medarbetarna ut, enligt forskningen- På vilket sätt ledarskap är nyckeln för att få medarbetare att längta till kontoret – Hur vi bygger in förutsättningar för djuparbete och fokus på våra arbetsplatser- Varför ökad flexibilitet är avgörande och hur vi kan erbjuda det (även där flexibilitet tidigare ansetts omöjlig)
  • Den unga generationens längtan efter gemenskap IRL
  • Och viktigast av allt: hur vi lyckas skapa ett slagkraftigt och övertygande varför – varför ska egentligen medarbetarna komma in till kontoret?

 

Konsten att leda sig själv i turbulenta tider.

Självledarskapet är en av de absolut viktigaste framtidskompetenserna. Samtidigt som utvecklingen på arbetsmarknaden går mot ökad fragmentisering och kortsiktighet, kräver våra alltmer kunskapsintensiva roller en större inre mognad, en långsiktig inställning till lärande och en förmåga att stänga av bruset och fokusera på kognitivt utmanande uppgifter.

Det senaste årets distans- och hemmajobbande har ytterligare förstärkt dessa behov. Självledarskapet ställs på prov när du behöver både motivera dig själv i högre utsträckning och utföra dina uppgifter utan att någon kontrollerar dig eller ger dig omedelbar återkoppling.

I sin föreläsning delar Sofia med sig av konkreta verktyg för att både vässa sitt eget och andras självledarskap. Hur kan vi ta vara på möjligheterna som finns idag, fördjupa vår självkännedom och bättre coacha andra i självledarskap? Hur kan du guida andra i konsten att ha tillit till sin egen förmåga? Vad krävs för att skapa en tillitsbaserad organisationskultur? Hur kan du bidra till ett klimat där fler vågar sätta sig i förarsätet och ta kommandot över sitt arbetsliv?

Sofia Rasmussen har under 16 år arbetat med att analysera de stora trenderna som formar om arbetslivet. Under 2020-2021 har hon genomfört två omfattande undersökningar som kartlägger medarbetares och ledares syn på arbetslivet, distansarbetet och konsten att leda sig själv.

Boka en inspirerande föreläsning med Sofia Rasmussen hos oss på MySpeaker!

Populära rubriker: Så får vi medarbetarna att vilja komma tillbaka till kontoret! | Så blir vi attraktiva arbetsgivare för morgondagens talanger | Konsten att leda och engagera medarbetare i tider av distansarbete | Morgondagens ledarskap och arbetsliv – de viktigaste omvärldstrenderna som formar framtiden | Framtidssäkra ledarskapet – en guide till framtidens attraktiva ledarskap | Konsten att leda dig själv i en turbulent värld | Generation Z – så vill de leva och så formar de framtiden

Sofia Rasmussen profilbild

Sofia Rasmussen

VD, Omvärlds- och trendanalytiker, föreläsare, moderator och författare

Boka en talare:

Vi återkommer till dig om din förfrågan så snabbt som möjligt!

Ämnen: