Heléne Lidström bannerbild

Heléne Lidström - Talare

Författare, föreläsare och strategisk rådgivare

Heléne Lidström har jobbat med ledarskap, organisation, marknadsföring och kommunikation i olika befattningar inom it- och telekombranschen i över 20 år, på företag som Tele2, Icon Medialab och Finnair. Hon är utbildad ekonom och har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Hon var marknadsdirektör på Microsoft i tio år, och drev där deras satsning på Det Nya Arbetslivet där hon ansvarade för att utveckla en innovativ arbetsplats. Microsoft har bland annat fått utmärkelser som Sveriges Bästa Arbetsplats och Sveriges Snyggaste Kontor, tre år i rad. Heléne Lidström är författare till boken “Det nya arbetslivet – Så skapades Sveriges bästa arbetsplats”, om hur hon på Microsoft drev flera lyckade förändringsprojekt med omställningen till ett aktivitetsbaserad kontor och arbetssätt.

Heléne är expert på just det – det nya arbetslivet. I sina föreläsningar förändrar hon vår syn på traditionella arbetsplatser och arbetssätt, med ledord som kreativitet, innovation, tillit och flexibilitet. Hon presenterar på ett inspirerande sätt nya lösningar och visar hur du kan uppnå bättre resultat i både ledarskapet och organisationen. Hur bygger man arbetskultur? Hur bygger du starka team och sammanhang  som gör att man trivs på arbetsplatsen?

En föreläsningen med Heléne Lidström kommer ge dig kunskaper om hur du kan uppnå bättre resultat genom att städa bort gamla föreställningar om arbetet tid och plats, och istället fokusera på det viktiga: Aktiviteten. Det krävs innovationskraft för att leda och driva en verksamhet framåt, både i den tid vi är i nu och den tid vi väntar framöver. Heléne talar om detta utifrån ledarskap, arbetssätt, team, hybridmöten. På sitt inspirerande och konkreta sätt så ger hennes insikter checklistor till chefer kring vad som måste fungera för verksamheten, för gruppen då vi leder och driver på distans.

 

Föreläsning och scenariobaserad workshop – upp till 2 timmar

Utmaningar på arbetsplatsen just nu – hur hanterar vi olika situationer som uppstår i tider av förändring?

Inledande föreläsning med efterföljande workshop i form av verklighetsförankrade scenarios. På många arbetsplatser så finns behovet av att tydliggöra och komma fram till hur vi ska jobba, mötas, kommunicera. Vi behöver tydlighet när det gäller förväntningar och grad av flexibilitet.

Under en halvdag arbetar Heléne Lidström i frågor och dilemman på arbetsplatsen. Efter föreläsningen så delas åhörarna in i grupper för att samtala kring dilemman på arbetsplatsen. I detta ingår förberedelsemöte där man kan diskutera lämpliga scenarios och till del anpassa aktuella frågor och även begrepp som är aktuella just på er arbetsplats.

Förslagsvis diskuterar och jobbar grupperna med två dilemman, möjlighet finns också att att skriva ett eget baserat på upplevda situationer eller problem.

Arbetsgången är att alla grupper får i uppgift att utse en som noterar, en som är den som ska presentera, en som säkerställer att alla är inkluderade, en som håller koll på tiden, en som skriver ner i mallen och återkopplar.

På så sätt får man tips på ett fungerande arbetssätt på köpet. De mallar som man fyller i har man möjlighet att ta vara på i efterhand. De kan fungera som bra tankar att ta med i andra möten och diskussioner. Kanske stödmaterial till cheferna – hur skiljer det sig, vad är ok vad är inte ok?

I workshopen så får deltagarna ta såväl chefs- som medarbetarperspektiv. Tydlighet och vilken grad av flexibilitet är exempel på vad man tränar på.

I en panel eller genomgång efteråt så får några grupper gå igenom sina dilemman och lösningar vilket blir ett tydliggörande i frågor som ofta till en början verkar självklara men inte är det.

Boka en inspirerande föreläsning med Heléne Lidström hos oss på MySpeaker!

Populära rubriker: Ett nytt arbetssätt för en digital värld | Konsten att bli en digitalt närvarande chef

Heléne Lidström profilbild

Heléne Lidström

Författare, föreläsare och strategisk rådgivare

Boka en talare:

Vi återkommer till dig om din förfrågan så snabbt som möjligt!

Ämnen: