Nominerade Digitala arbetslivet
MySpeaker of the Year 2022

De nominerade i kategori det digitala arbetslivet 2022

Från att ha varit ett undantag, till att bli norm. Inställningen till hemarbete ändrades nästan över en natt.

Digitaliseringen med allt vad den innebär har påverkat arbetslivet, vardagen, ledarskapet, teamkänslan och allting annat under lång tid, men pandemin ställde allting på sin spets. De nominerade talarna i denna teorin har på olika sätt gjort vår nya vardag mer konkret.

Sofia Rasmussen

Sofia Rasmussen bannerbild

Sofia Rasmussen, omvärlds- och trendanalytiker, föreläsare och författare.

Sofia har genom att konceptualisera och undersöka stora förändringar fått sin publik att visionera kring framtidens arbetsplats.

”En spännande utmaning för arbetsgivare och ledare 2022 är att säkra att vinsterna av distansarbetet behålls även i hybridarbetslivet!
Distansarbetet under pandemin har fört med sig en rad fördelar enligt många medarbetare och ledare. Minskad stress, ökade möjligheter att arbeta ostört, möjlighet att rekrytera från större geografiska ytor och ökad balans i livet är några av de upplevda vinsterna. Vi har otroliga möjligheter nu att omsätta alla lärdomar från pandemin på ett klokt sätt i arbetslivet!”

Gustav Molnar

Gustav Molner bannerbild

Gustav Molnar, futurist och digital strateg.

Gustav har med en stor nyfikenhet och lång erfarenhet har han bidragit till att vi jobbar smartare – i symbios med tekniken – i den digitala arbetsmiljön.

”Insikten om att arbetslivet mångt och mycket inte är hållbart har väckt någonting djupt inom mig. Det har väckt en längtan efter att hjälpa människor att jobba smartare och må bättre. Det har väckt ett kall efter att få vara med och skapa förutsättningar för att lämna över ett hållbarare och bättre arbetsliv för nästkommande generationer.”

Heléne Lidström

Heléne Lidström bannerbild

Heléne Lidström, författare, strategisk rådgivare och föreläsare.

Heléne har med stor erfarenhet och en säregen trendkänslighet guidat oss genom det nya arbetslandskapet som digitaliseringen har inneburit.

”Att jag får fortsätta inspirera och stötta organisationer under 2022 att forma både framtidens arbetssätt och arbetsplats Post Pandemin. Detta är nu högaktuell fråga för varje ledningsgrupp. Jag hoppas att vi kommer att se en massa fantastiska arbetsplatser som kommer utformas utifrån det vi lärt oss innan, under och efter pandemin.”

Siri Wikander

Siri Wikander bannerbild

Siri Wikander, People Growth Expert.

Siri har med sitt fokus inställd på lärande, ”learnability”, har hon genom sina interaktiva föreläsningar bidragit till att vi förstår den snabba digitala strukturomvandlingen på ett djupare plan.

”Vi står inför ekonomisk tillväxt men det saknas människor och kompetens. Kompetensförsörjning kommer bli affärskritiskt på ett sätt det aldrig varit förut.

Min trendspaning är att möten i 3D kommer slå igenom under 2022. Alla de stora drakarna jobbar med såna lösningar och VR-glasögon blir allt billigare och går dessutom att hyra.”

Anders Hansen

Andes hansen bannerbild

Anders Hansen, överläkare i psykiatri och författare.

Anders med sina böcker och föreläsningar bidragit till ett skifte i hur vi ser på vår hjärna, skärmtid och på vikten av fysisk aktivitet.

”Vi vet genom forskning hur vi kan få bättre minne, bli mer kreativa, högre koncentrationsförmåga, mer kvalitativ sömn och ökad stresstålighet.

För den moderna hjärnforskningen visar att motion och träning får otroliga effekter på vår hjärna, det organ som påverkas allra mest av att vi rör på oss. Och det gäller alla, oavsett ålder. ”