Nominerade Hållbarhet
MySpeaker of the Year 2022

De nominerade i kategori hållbarhet 2022

Hållbarhet gick från att vara ett begrepp, en trend, ett sätt att bygga varumärke – till att bli någonting verkligt drastiskt. Inte någonting som diskuteras tystlåtet i maktens korridorer eller bara i initierade sammanhang – utan något som behövs ageras på. Inte sen – utan NU.

Med den vikt och betydelse som hållbarhetsfrågorna har på vår samtid och vår framtid är det inte konstigt att det är ett av våra allra mest efterfrågade ämnen under 2021.

Rebecka Carlsson

Rebecka Carlsson bannerbild

Rebecka Carlsson, hållbarhetsentreprenör, företagsrådgivare och författare.

Rebecka Carlsson har genom sina böcker, föreläsningar och workshops bidragit till att öka kunskapen om exponentiell klimatomställning och hållbar affärsutveckling, alltid med ett praktiskt perspektiv.

”Hela världsekonomin ska bli klimatneutral på bara tre decennier och hållbarhet håller på att bli en av de affärsmässigt mest disruptiva krafterna, på motsvarande sätt som digitaliseringen. Framtidens vinnande affärsmodeller är hållbara – men vilka planer mer konkret bör handla om är olika för respektive företag.”

Johan Kuylenstierna

Johan Kuylenstierna är Ordförande i Klimatpolitiska Rådet och Gästprofessor och Rektorsråd vid Stockholms universitet. 

Johan vill med sina föreläsningar och sitt arbete skapa intresse för de frågor som berör oss alla mest idag. Med sitt synsätt, ”jag har aldrig varit mera optimistisk än idag” är han en tongivande röst inom hållbarhet.

”Det handlar om en berättelse om dåtiden, nutiden och framtiden och om hur dagens stora miljöutmaningar enbart kan lösas genom att utgå från en positiv utvecklingsvision där människan och samhället står i centrum och där samverkan och det nya ledarskapet är nycklar till framgång.”

Parul Sharma

Parul Sharma, människorättsjurist, författare och hållbarhetsexpert.

Mänskliga rättigheter, antikorruption, miljö och klimat påverkas alla av varandra. Med Paruls holistiska perspektiv i frågorna jobbar hon med att sammanföra olika aktörer inom samhället så att vi kan nå större framgång.

”Varje år är en ny chans att få med nya generationer in i hållbarhetsarbetet. Varje år är ett år för de mänskliga rättigheterna och klimatet. Men just i år är det väldigt angeläget att lyfta den enskilde individens kraft och förmåga att förändra. År 2022 är också året då vi presenteras med en EU lag för mänskliga rättigheter och företag- det är stort i min värld!”

Isabelle McAllister

Isabelle McAllister bannerbild

Isabelle McAllister, kreatör, poddare och författare.

Isabelle pratar om hållbarhet bland annat ur ett produktperspektiv, och har förtjänstfullt satt ljus på frågan om återbruk, och att laga, vårda och uppskatta det gamla och nötta.

”2022 kommer mycket handla om valet! Om vi ska ha en rimlig chans att ta oss ann klimatkrisen så måste våra politiker steppa upp och ta frågan mer på allvar. Vi behöver fler lagar och förordningar för företag att hålla sig till och samtidigt gasa i andra områden. Det händer mycket just nu och hållbarhet är på allas läppar, men samtidigt går det för långsamt. Det ska bli spännande att se de stora förändringarna som kan ske om många gör ännu lite mer! Det är dags att släppa några av de gamla sätten vi tar vi givna.”

Märtha Rehnberg

Märtha Rehnberg bannerbild

Märtha Rehnberg, politisk ekonom och entreprenör.

Med sitt klimat-policy arbete i EU och med sitt visionära sätt att tänka och resonera visar Märtha att vägen till en mer hållbar framtid, för såväl företag som individer, är möjlig.

”Det handlar om att skapa förståelse för hur våra drömmar och visioner om framtiden faktiskt har en effekt på hur vi agerar idag. Om vi drömmer tillräckligt stor och dessutom kan uttrycka det på ett tydligt sätt, kan våra idéer attrahera uppmärksamhet, talang, kapital och så småningom – bli självuppfyllande profetior. Vi måste kunna föreställa oss en bättre värld för att ta oss dit.”