MySpeaker of the Year 2023

23 januari 2023, kl. 18:00 | Fasching, Stockholm

MySpeaker of the Year finns för att lyfta och prisa föreläsare och moderatorer inom olika områden som är särskilt aktuella just nu – Inte bara för våra kunder, utan också för samhället i stort. Vi uppmärksammar talare som på olika sätt har bidragit till att få företag, organisationer och myndigheter att lyfta blicken, tänka större, testa nya idéer och utmana sig själva.

Talarbranschen är i ständig förändring, inte bara det paradigmskifte digitaliseringen har fört med sig utan också vilka ämnen vi talar om och vem det är som står på scenen.

MySpeakers ambition är att vara kreativa och innovativa. Vi vill bidra med nya perspektiv och intryck, komma med idéer och förslag som lyfter våra kunders event och skapar värde.

Som talarbyrå har vi en unik möjlighet att blicka in företagens hjärta, och stötta dem i den utveckling de behöver för att hålla sig relevanta på en allt mer oförutsägbar marknad.

Vi delar därför ut priser till föreläsare och moderatorer inom de kategorier som efterfrågas allra mest av kunder just nu:

Omvärld & Ekonomi, Organisation, Ledarskap, Motivation, Välmående och såklart även Publikens Pris.

Priserna kommer att delas ut 23 januari 2023, kl. 19:00. 

Röstningen är öppen fram till kl. 23:59 5 januari 2023.

Nominerade Omvärld & Ekonomi

Intresset och törsten efter kunskap kring de stora världspolitiska och nationalekonomiska frågorna har varit stor. Det är frågor som påverkar inte bara våra organisationer och företag, utan i allra högsta grad oss som individer. Årets nominerade har bidragit med stort vetande, nyttiga analyser och ett efterlängtat perspektiv framåt som många av våra kunder har efterfrågat under året.

Nominerade ORGANISATION

Arbetsglädje, inkludering, kommunikation och konflikthantering. Efterfrågan på att skapa en organisationskultur där människor, från ledningsgruppen via teamet till den enskilda medarbetaren, trivs och vill vara fortsätter att vara stor. Årets nominerade har inte bara inspirerande exempel och konkreta verktyg, de är också duktiga på att dela med sig av sina egna erfarenheter och knyta dessa till kundernas behov.

Nominerade Ledarskap

Kan man säga att det är trendigt att vara en bra chef? Synen på ledarskapet har utan tvekan förändrats, och fenomen som organisatorisk tillit och psykologisk trygghet har gått från att vara akademiska uttryck till faktiska arbetssätt. Årets nominerade tydliggör alla på olika sätt hur det nya ledarskapet skapar bättre team, innovativa arbetsplatser och inte minst resultat – genom att sätta människan i fokus.

Nominerade Motivation

Är det pannben du föds med, det du har? Eller kan du på olika sätt bygga resiliens, tålamod och beslutsamhet? De nominerade i kategorin visar med sina olika ingångar hur du kan träna din motivation för att uppnå otroliga resultat. Med berättelser om jakten på guldmedaljer, personliga rekord, nya affärsmöjligheter och ett väldigt, väldigt högt berg visar de hur du hittar förmågan att nå toppen – och ta dig ner igen.

Nominerade Välmående

Omvälvande tider i världen, på arbetsmarknaden och en stigande psykisk ohälsa, har gett många större självinsikt och nya tankar. Hur kan vi ta hand om oss själva på ett bättre sätt? Frågan är större än antal träningspass per vecka. Årets nominerade har bidragit med såväl inspiration som kunskap i frågan om hur vi hittar och vårdar vårt välmående – från topp till tå.

Öppen kategori Publikens val

Har vi missat ett stjärnskott? Någon som sticker ut och som du tycker vi borde lyfta? 

Här kan du nominera en talare, moderator, expert, workshopledare eller någon annan du tycker förtjänar ett hedersomnämnande.