MySpeaker of the Year 2023

23 januari 2023, kl. 18:00 | Fasching, Stockholm

MySpeaker of the Year finns för att lyfta och prisa föreläsare och moderatorer inom olika områden som är särskilt aktuella just nu – Inte bara för våra kunder, utan också för samhället i stort. Vi uppmärksammar talare som på olika sätt har bidragit till att få företag, organisationer och myndigheter att lyfta blicken, tänka större, testa nya idéer och utmana sig själva.

Talarbranschen är i ständig förändring, inte bara det paradigmskifte digitaliseringen har fört med sig utan också vilka ämnen vi talar om och vem det är som står på scenen.

MySpeakers ambition är att vara kreativa och innovativa. Vi vill bidra med nya perspektiv och intryck, komma med idéer och förslag som lyfter våra kunders event och skapar värde.

Som talarbyrå har vi en unik möjlighet att blicka in företagens hjärta, och stötta dem i den utveckling de behöver för att hålla sig relevanta på en allt mer oförutsägbar marknad.

Vi delar därför ut priser till föreläsare och moderatorer inom de kategorier som efterfrågas allra mest av kunder just nu:

Omvärld & Ekonomi, Organisation, Ledarskap, Motivation, Välmående och såklart även Publikens Pris.

 

Kategori Omvärld & Ekonomi

Intresset och törsten efter kunskap kring de stora världspolitiska och nationalekonomiska frågorna har varit stor. Det är frågor som påverkar inte bara våra organisationer och företag, utan i allra högsta grad oss som individer. Årets nominerade har bidragit med stort vetande, nyttiga analyser och ett efterlängtat perspektiv framåt som många av våra kunder har efterfrågat under året.

Fredrik Reinfeldt

Vinnare kategori Omvärld & Ekonomi

Fredrik Reinfeldt vinnarbild

Nominerade 2023

Kategori ORGANISATION

Arbetsglädje, inkludering, kommunikation och konflikthantering. Efterfrågan på att skapa en organisationskultur där människor, från ledningsgruppen via teamet till den enskilda medarbetaren, trivs och vill vara fortsätter att vara stor. Årets nominerade har inte bara inspirerande exempel och konkreta verktyg, de är också duktiga på att dela med sig av sina egna erfarenheter och knyta dessa till kundernas behov.

Nadim Ghazale

Vinnare kategori Organisation

Nadim Ghazale vinnarbild

Nominerade 2023

Kategori Ledarskap

Kan man säga att det är trendigt att vara en bra chef? Synen på ledarskapet har utan tvekan förändrats, och fenomen som organisatorisk tillit och psykologisk trygghet har gått från att vara akademiska uttryck till faktiska arbetssätt. Årets nominerade tydliggör alla på olika sätt hur det nya ledarskapet skapar bättre team, innovativa arbetsplatser och inte minst resultat – genom att sätta människan i fokus.

Louise Bringselius

Vinnare kategori Ledarskap

Louise Bringselius vinnarbild

Nominerade 2023

Kategori Motivation

Är det pannben du föds med, det du har? Eller kan du på olika sätt bygga resiliens, tålamod och beslutsamhet? De nominerade i kategorin visar med sina olika ingångar hur du kan träna din motivation för att uppnå otroliga resultat. Med berättelser om jakten på guldmedaljer, personliga rekord, nya affärsmöjligheter och ett väldigt, väldigt högt berg visar de hur du hittar förmågan att nå toppen – och ta dig ner igen.

Renata Chlumska

Vinnare kategori Motivation

Renata Chlumska vinnarbild

Nominerade 2023

Kategori Välmående

Omvälvande tider i världen, på arbetsmarknaden och en stigande psykisk ohälsa, har gett många större självinsikt och nya tankar. Hur kan vi ta hand om oss själva på ett bättre sätt? Frågan är större än antal träningspass per vecka. Årets nominerade har bidragit med såväl inspiration som kunskap i frågan om hur vi hittar och vårdar vårt välmående – från topp till tå.

Mårten Nylén

Vinnare kategori Välmående

Nominerade 2023

Öppen kategori Publikens Pris

Malin Rapp

Vinnare av Publikens Pris

Malin Rapp vinnarbild