Robert Karjel bannerbild

Robert Karjel - Talare

Pilot, Författare, Föredragshållare

Robert Karjel – Ledarskap och medarbetarskap under pressade förhållanden

Robert Karjel har lett en helikopterdivision i Adenviken för att bekämpa pirater och byggt upp en division räddningshelikoptrar i Afghanistan, på uppdrag av FN och EU. Robert blev utsedd till Årets Talare 2016 – Man.

• Lagsamverkan, Medarbetarskap, Teamwork, Ledarskap, Projektledning, Riskhantering, Stress och säkerhet i pressade situationer
• Ledarskap under påfrestande förhållanden
• Piratjakten utanför Somalia

Robert Karjel inspirerar kring hur en organisation likväl som den enskilde medarbetaren framgångsrikt möter helt nya uppgifter trots svåra yttre och inre förhållanden och individens egen tveksamhet eller rent utav rädsla. Du får insikt i och verktyg för hur det ”omöjliga” kan delas upp i hanterliga delar utan att helheten förloras och ett faktiskt resultat uppnås.

Inför uppdraget att bekämpa somaliska pirater fick han mycket kort tid på sig att förbereda sig och sitt förband på insatsen. Organisationen var präglad av tidigare misslyckanden inom försvarsmaktens helikopterverksamhet, där prestigeprojekt kraftfullt försenats och många kollegor omkommit i flyghaverier.

Under insatsen lyckades dock den fartygsstyrka som Karjel och hans division ingick i avvärja mer än 100 piratattacker och eskortera mat och mediciner till miljontals svältande i Somalia. En prestation som rönt stor uppmärksamhet även internationellt. Robert Karjel inspirerar kring hur man föder framgångsrika organisationer genom att skapa drivkraft hos individen. Hur man går från den enskildes rädsla att misslyckas till en gemensam känsla av både vilja och förmåga att uppnå något stort. Karjel ger insikter i betydelsen av att individen både är villig att ta ansvar, men också ges möjlighet att också ta det. Han visar också med oerhört konkreta exempel på hur lagsamverkan åstadkoms, och hur beslutsprocesser under press kan förstås och underlättas.

Karjel skräddarsyr alla sina föredrag beroende på sammanhang: ledarskap, medarbetarskap eller som ren inspiration, från kortare föredrag till heldagar med workshops. Allt utgående från en ovanlig, dramatisk och djupt berörande historia.

Robert Karjel har civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik, har utbildats vid amerikanska Marinkåren och under 2005 var han Copeland Fellow vid anrika Amherst College i Massachusetts där han arbetade som författare. Karjel har gett ut fyra romaner, hans femte ”Efter monsunen” kom ut hösten 2016 och har redan sålts till ett drygt tiotal länder. Han föreläser både på svenska och engelska.

Boka en inspirerande föreläsning med Robert Karjel hos oss på MySpeaker!

Populära rubriker: Ledarskap under press | Bäst under press | Det omöjliga under extrema förhållanden | Att leda och skapa drivkraft för förändringar under press | Leadership under pressure | To deliver under pressure | When we need to go beyond

Robert Karjel ny profilbild (1)

Robert Karjel

Pilot, Författare, Föredragshållare

Boka en talare:

Vi återkommer till dig om din förfrågan så snabbt som möjligt!

Ämnen: