Malin Rapp bannerbild

Malin Rapp - Talare

Föreläsare och ledarutvecklare

Malin Rapp, motivationsexpert med fokus på Growth mindset och självledarskap, inspirerar ledare och medarbetare i såväl Sverige som globalt.

Malin hjälper företag och organisationer att skapa lärandekulturer som får människor att växa i en gemensam riktning. Hon ger tankeväckande perspektiv på hur vi bättre kan leda oss själva, och varandra, för att skapa välmående team – även i utmanande situationer. Det handlar om förmågan att leda sig själv genom förändring och osäkerhet, och samtidigt behålla glädje, utveckling och energi. Malin visar hur vi både som individer och som team, aktivt kan välja att tänka annorlunda för att öka vårt självledarskap, samarbete och välmående.

Med sin bakgrund som professionell extremsportare med en VM-titel i snowkite och sin akademiska bakgrund inom kognitiv neurovetenskap och motivationsforskning, har Malin Rapp en unik förmåga att brygga forskning till den praktiska verkligheten. Hon leder kurser på Handelshögskolan i Stockholm, har föreläst på Harvard och i samarbete med forskare på Karolinska Institutet har hon tagit fram mätbara resultat på metoder och insatser. Malin Rapps förmåga att på ett inspirerande sätt dela med sig av konkreta verktyg för ökat engagemang, samarbetsnivåer och arbetsglädje gör henne till en ständigt återkommande föreläsare hos kunder som Storytel, Spotify, Ericsson, Lindex, Mastercard, SIDA och Telia Company. Likväl expertuppdrag i TV4 morgonsoffan, SVT morgonstudio, SVD och DN.

 

Aktuell föreläsning

Att skapa en tillitsfull lärandekultur, tillsammans!

Tillit i team är avgörande för en välmående och samarbetsvillig kultur som driver innovation. Studier från Harvard visar att tillitsfulla team har 74% lägre stressnivåer, 50% högre produktivitet och 70% högre engagemang jämfört med team som saknar tillit. Att inte aktivt stärka tillit i team riskerar en hotfull tystnadskultur där medarbetare håller tillbaka, undviker utmaningar, inte bidra med idéer och säger till när något är fel. När Google sökte svar på vad som är bidragande till deras mest högpresterande team fann Googles People Analytics i sin studie benämnd ”Project Aristotle” att psykologisk trygghet är den mest tillförlitliga och avgörande faktorn för ett högpresterande team. Organisationsforskningen har vidare identifierat psykologisk trygghet som en kritisk faktor för att förstå vad som driver samarbete, tillväxt och tidig identifiering av risker. Utmärkande hos team med hög psykologisk trygghet är dess positiva effekter och möjliggörande till en snabb anpassning av förändringar som nya marknadsförhållanden, kundkrav och interna organisationsförändringar.

I föreläsningen med Malin Rapp får du tankeväckande innehåll kring hur man som ledare och team skapar psykologisk trygghet och lärande, hur man kan förmå se möjligheter, hjälpas åt och ta ansvar i föränderliga och utmanade situationer. Du som deltagare också prova på konkreta övningar och förhållningssätt för att öka psykologisk trygghet, lärande och beteendeförändring i teamet och hela kulturen.

Föreläsningen hanterar bla områden och frågor som:

  • Vad är psykologisk trygghet och varför viktigt i tider av förändring och osäkerhet?
  • Självledarskap är en förutsättning för att skapa tillitsfulla och trygga team, hur bygger vi det?
  • Hur stärker vi snabbt psykologisk trygghet genom självledarskap i nya och gamla team?
  • Vilket ansvar ligger på ledare vs medarbetare och vad kan jag göra utifrån min roll för att bidra till en lärande kultur?
  • Konkret verktyg för att snabbt skapa psykologisk trygghet inom och mellan team

 

Boka en inspirerande föreläsning med Malin Rapp hos oss på MySpeaker!

Populära rubriker: I en snabbföränderlig värld är Självledarskap avgörande | Energiboosta ditt team | Att skapa en stark feedbackkultur | Att leda med ett Growth Mindset | Aktivera kulturen för en gemensam riktning | Värderingsdrivet självledarskap | Att skapa effektiva och tillitsfulla team

Malin Rapp profilbild

Malin Rapp

Föreläsare och ledarutvecklare

Boka en talare:

Vi återkommer till dig om din förfrågan så snabbt som möjligt!

Ämnen: