Louise Bringselius bannerbild

Louise Bringselius - Talare

Forskare och författare

Louise Bringselius är Sveriges främsta expert på tillitsbaserad styrning och tillitsbaserat ledarskap, men hon talar också om organisationskultur, teamwork, offentlig etik och om att arbeta på offentligt uppdrag.

Louise Bringselius är en mycket uppskattad talare med glimten i ögat. I sina föreläsningar varvar hon forskning och praktiska exempel. Hon engagerar publiken och inspirerar deltagarna att lyfta blicken och reflektera över sina egna arbetssätt och värderingar.

Till vardags är Louise Bringselius är filosofie doktor, docent och lektor vid Lunds universitet. Hennes inriktning är organisation och ledning (företagsekonomi) och hon är framför allt inriktad mot offentlig sektor. År 2017-2019 var Louise forskningsledare i den statliga utredningen Tillitsdelegationen, med ansvar för 20-talet forskare i tolv projekt. I den rollen utvecklade hon definitioner och vägledande principer som idag används i hela den offentliga sektorn.

Louise har skrivit flera böcker och är en aktiv debattör, som ofta konsulteras av etablerade media i frågor om organisation i allmänhet och förvaltning i synnerhet. Bland annat har hon skrivit boken ”Tillitsbaserat ledarskap – från pinnräknande till samskapande” (Komlitt, 2021). Där förklarar hon grunderna i ett ledarskap med ambition att ta vara på medarbetarnas kunskap och omdöme, men där friheten också kommer med tydliga ansvar. Hon har även skrivit boken ”Vägar till en god kultur: tillit, lärande och etik” (Komlitt, 2020). Där kan du läsa om fällor och framgångsfaktorer vid kultur- och värdegrundsarbete. Utöver detta har Louise skrivit böcker om utvärdering, revision och uppföljning. Alla dessa är även ämnen föreläser hon kring.

Utöver forskningen har Louise Bringselius arbetat som marknadschef för Europa på ett snabbväxande IT-bolag och suttit i ledningsgruppen för en av Sveriges största offentliga verksamheter. Idag leder hon idag ett forskningsinstitut vid Lunds universitet, jämte sina andra uppdrag. Louise rör sig lätt mellan olika grupper och sammanhang och en mycket rutinerad talare.

Utöver föreläsningar erbjuder hon även större utbildningar till politiker, chefer och större personalgrupper.

Boka en inspirerande föreläsning med Louise Bringselius hos oss på MySpeaker!

Populära rubriker: Tillit - nyckeln till framgångsrika organisationer | Tillitsbaserat ledarskap - från pinnräknande till samskapande | Framtidens offentliga sektor; Värdegrundsarbete i en ny tid | Uppföljning som utvecklar - med tillit som grund

Louise Bringselius profilbild

Louise Bringselius

Forskare och författare

Boka en talare:

Vi återkommer till dig om din förfrågan så snabbt som möjligt!

Ämnen: