Louise Bringselius bannerbild

Louise Bringselius - Talare

Forskare och författare

Louise Bringselius är Sveriges främsta expert på tillitsbaserad styrning och tillitsbaserat ledarskap. Hon är filosofie doktor, docent och lektor vid Lunds universitet inom organisation och ledning (företagsekonomi) och har skrivit flera böcker i dessa ämnen. År 2017-2019 var Louise forskningsledare i den statliga utredningen Tillitsdelegationen. I den rollen utvecklade hon definitioner och vägledande principer som idag används i hela den offentliga sektorn.

Tillit är grunden för effektiva och innovativa organisationer, med tjänster av hög kvalitet och god arbetsmiljö. Tillit är också grunden för ett gott samarbete mellan organisationer och inom organisationer och ett ledarskap som tar vara på människors idéer och omdöme. Därför är den avgörande för såväl privat som offentlig sektor. Särskilt viktigt är det att visa tillit till de som verkar på golvet – anställda och klienter/medborgare. På så vis kan organisationen bli mer lyhörd för deras behov.

Med tillitsbaserad styrning och ledning avses en ambition att arbeta med både mjuka och hårda aspekter för att skapa handlingsutrymme i kärnuppdraget. Det kan handla om avbyråkratisering, ändrade styrmodeller och incitamentssystem, hur IT-systemen utformas, osv. Louise Bringselius talar därför om såväl psykologiska aspekter, som frågor om organisatoriska förutsättningar.

Louise är en uppskattad talare som har gett hundratals inspirationsföreläsningar genom åren. Under många år har hon arbetat med teater på fritiden och det märks på scenen, där hon har lätt att fånga publiken. Hon är också rutinerad som föreläsare vid universitet. Innan sin forskarkarriär arbetade Louise Bringselius i IT-sektorn, bland annat som marknadschef för Europa på ett snabbväxande bolag, och hon har gett många föreläsningar internationellt. Hon har även suttit i ledningsgruppen för koncernstab HR vid en av Sveriges största regioner och är aktiv samhällsdebattör. Hon rör sig därför lätt mellan olika grupper och sammanhang. Vid Lunds universitet leder hon den tvärvetenskapliga samarbetsplattformen Institute for Public Affairs.

Populära rubriker: Tillit - nyckeln till framgångsrika organisationer; Tillitsbaserat ledarskap - från pinnräknande till samskapande; Framtidens offentliga sektor; Värdegrundsarbete i en ny tid; Uppföljning som utvecklar - med tillit som grund

Louise Bringselius profilbild

Louise Bringselius

Forskare och författare

Boka en talare:

Vi återkommer till dig om din förfrågan så snabbt som möjligt!

Ämnen: