Mats Lewan bannerbild

Världen förändras. Är er strategi framtidssäker? – Mats Lewan

Du sitter i en bolagsstyrelse. Och som så många andra i din position kanske du skulle vilja ägna mer tid åt strategiarbete. För medan digitaliseringen driver på ett gigantiskt marknadsskifte undrar du om er strategi är framtidssäker. Då är det dags att lyfta blicken.

Digitalisering och AI driver på vad som rimligen kan kallas den största förändringen någonsin i mänsklighetens historia, och det är en förändring som dessutom knappt har börjat. Den digitala tekniken öppnar ständigt fler möjligheter, och även om det är svårt att omedelbart se hur de kan användas så kräver digitaliseringen anpassning. Nu.

Precis som vid andra stora teknik- och marknadsskiften måste vi alla anpassa oss till förändrade förutsättningar för att bibehålla konkurrenskraft och relevans, och vi måste lyfta blicken för att hitta vår position i ett nytt och förändrat ekosystem.

Ansvaret för strategi och konkurrenskraft ligger hos styrelsen, och ditt bolag arbetar redan nu med digital teknik i olika former. Men du undrar kanske ibland om ni lyft blicken tillräckligt högt.

Frågan är relevant.

Historiskt sett vet vi att bara ett av tre företag, inom en lång rad olika branscher, framgångsrikt tar sig igenom större teknik- och marknadsskiften.

Många av dem som inte lyckades var dessutom jättar i sin bransch. Kodak, Nokia, Blockbuster, Facit – bara för att nämna några välkända exempel.

Utmaningen är stor. Det räcker inte att se och förstå teknikskiftet. Kodak var först med digitalkameror 1975, Nokia hade länge arbetat med pekskärmar, och Blockbuster fick påhälsning av Netflix, men av olika anledningar misslyckades alla tre med att ta vara på möjligheterna.

Utöver insikten krävs det mod att ställa om strategi och verksamhet tillräckligt snabbt, och ett beslutsamt ledarskap för att genomföra förändringen, samtidigt som omställningen ska finansieras och aktieägarna ska hållas nöjda.

För lite mindre bolag kan omställningen vara mindre dramatisk, men den är fortfarande lika viktig. Och även om företaget och dess tjänster och produkter inte nödvändigtvis måste bli helt digitala – tvärtom kan det finnas värdefulla nischer i det analoga – så måste fortfarande affärsmodell och strategi relatera till ett nytt ekosystem i en digital värld.

Ingen kommer undan. Därför är det ingen slump att det finns en efterfrågan hos styrelser och företagsledningar på kunskap kring digitaliseringen idag.

 


 

Med en lång bakgrund inom teknikbevakning och framtidsanalys – som ingenjör, journalist och futurist – kan Mats Lewan hjälpa dig på din resa. Mats ger i sin workshop, Digitalisering och AI för styrelsens strategiarbete, en djupare förståelse bakom förändringen och en helhetsbild av vart vi är påväg. En möjlighet att lyfta blicken och att titta på strategiarbetet utifrån er verksamhet och bransch.

Mats Lewan är trygg framför kameran och är med sina trendspaningar ett tacksamt energitillskott som öppnar upp för nya perspektiv, speciellt för ledningsgrupp eller styrelse.

Läs mer om Mats Lewan här…

Kontakta oss!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!