Mats Lewan bannerbild

Mats Lewan - Talare

Futurist, journalist, författare, forskningsanalytiker

Han förbereder dig för framtiden.

Mats Lewan är futuristen, journalisten och författaren som får din publik att förstå varför digitalisering och AI är så starka drivkrafter för förändring. Han förklarar hur vi kan förbereda oss för framtiden och ta de rätta besluten. På ett insiktsfullt sätt beskriver han också balansen mellan människor och maskiner, och visar att tekniken faktiskt kan låta oss människor bli mänskligare.

Alla pratar om digitalisering och om digitala strategier. Ändå är det inte så ofta som vi stannar upp och verkligen frågar oss vad digitaliseringen är i grunden, varför den driver så stor förändring, och hur den påverkar organisationer, samhälle och våra liv i längden.

Med en bakgrund som civilingenjör och över 20 år som teknikjournalist har Mats Lewan både teknikkunskaperna och berättarförmågan som krävs för att göra drivkrafterna och förändringen tydlig för publiken. Och vår förståelse är viktig, för ju mer vi förstår av hur världen förändras, desto lättare är det att ta de rätta besluten!

Till vardags arbetar Mats Lewan både med föreläsningar, rådgivning och uppdragsforskning där han analyserar hur digitaliseringen påverkar exempelvis transportsektorn och energisektorn – områden som berör oss alla och där mycket stora förändringar är på gång, inom alltifrån arbetssätt och yrkesroller till affärsmodeller och ledarskap.

I grund och botten, påpekar Mats, är digitaliseringen inte annorlunda än tidigare stora teknikskiften som tryckpressen och ångmaskinen – vi anpassar oss till de nya förutsättningarna och hittar vår roll i en ny värld, som företag och individer. Skillnaden är att digitaliseringen ändrar så otroligt mycket på en gång, och att det går snabbare än någonsin tidigare.

Utvecklingen kan upplevas som hotfull men erbjuder samtidigt stora möjligheter. Och om vi tar vara på möjligheterna kan det visa sig att tekniken till slut låter oss människor bli mänskligare.

Mats är även en flitigt anlitad moderator. Med djup kunskap inom många teknikområden och med lång erfarenhet av att stå på scen, bidrar Mats Lewan till att göra konferensen eller inspirationsdagen till ett lyckat event. Inget område är för komplext. Mats ställer insiktsfulla och relevanta frågor som får föreläsarna att öppna upp nya perspektiv, och han engagerar samtidigt publiken så att stämningen blir avslappnad och hjärtlig.

Boka en inspirerande föreläsning med Mats Lewan hos oss på MySpeaker!

Populära rubriker: Förbered dig för framtiden, Så driver digitaliseringen förändring – och så kan vi ta vara på möjligheterna, Tekniken kan göra oss människor mer mänskliga

Mats Lewan profilbild

Mats Lewan

Futurist, journalist, författare, forskningsanalytiker

Boka en talare:

Vi återkommer till dig om din förfrågan så snabbt som möjligt!

Ämnen: