Mats Lewan bannerbild

Mats Lewan - Talare

Futurist, journalist, författare, forskningsanalytiker

Mats Lewan är föreläsaren som trollbinder och fascinerar när han med trygg hand följer med dig in i framtiden och gör den begriplig. Han förmedlar insikter kring hur tekniken förändrar världen, men också kring hur viktiga vi människor är, och fortsätter att vara. Mats gör det svåra enkelt, förklarar det du undrar över, och stakar ut vägen, om det så gäller framtidens ledarskap, företagets strategi i en digitaliserad värld, eller våra egna liv när förändringstakten ökar. Och han ger dig hopp om framtiden.

Alla pratar om digitalisering och om digitala strategier. Ändå är det inte så ofta som vi stannar upp och verkligen frågar oss vad digitaliseringen är i grunden, varför den driver så stor förändring, och hur den påverkar organisationer, samhälle och våra liv i längden.

Med en bakgrund som civilingenjör och över 20 år som teknikjournalist har Mats Lewan både teknikkunskaperna och berättarförmågan som krävs för att göra drivkrafterna och förändringen tydlig för publiken. Och vår förståelse är viktig, för ju mer vi förstår av hur världen förändras, desto lättare är det att ta de rätta besluten!

Till vardags arbetar Mats Lewan både med föreläsningar, rådgivning och uppdragsforskning där han analyserar hur digitaliseringen påverkar exempelvis transportsektorn och energisektorn – områden som berör oss alla och där mycket stora förändringar är på gång, inom alltifrån arbetssätt och yrkesroller till affärsmodeller och ledarskap.

I grund och botten, påpekar Mats, är digitaliseringen inte annorlunda än tidigare stora teknikskiften som tryckpressen och ångmaskinen – vi anpassar oss till de nya förutsättningarna och hittar vår roll i en ny värld, som företag och individer. Skillnaden är att digitaliseringen ändrar så otroligt mycket på en gång, och att det går snabbare än någonsin tidigare.

Utvecklingen kan upplevas som hotfull men erbjuder samtidigt stora möjligheter. Och om vi tar vara på möjligheterna kan det visa sig att tekniken till slut låter oss människor bli mänskligare.

Mats är även en flitigt anlitad moderator. Med djup kunskap inom många teknikområden och med lång erfarenhet av att stå på scen, bidrar Mats Lewan till att göra konferensen eller inspirationsdagen till ett lyckat event. Inget område är för komplext. Mats ställer insiktsfulla och relevanta frågor som får föreläsarna att öppna upp nya perspektiv, och han engagerar samtidigt publiken så att stämningen blir avslappnad och hjärtlig.

 

Aktuella föreläsningar:

Så leder du olika personligheter i en digitaliserad värld

En del medarbetare kan knappt bärga sig från att utforska allt det nya, medan andra älskar att fintrimma den existerande verksamheten – alldeles oavsett ålder. Båda grupperna behövs när tekniken stormar in och förändringstakten ökar. Därför är det allt viktigare att ledarskapet kan ge rätt stöd till både utforskare och fintrimmare, och får dem att kommunicera med varandra. Mats Lewan tar dig med på resan och förklarar hur.

Tekniken förändrar världen, men människan gör den magisk

Mats Lewan blickar framåt genom att titta bakåt. Han förklarar varför teknik och innovation alltid drivit förändring genom historien, och varför digitalisering och AI fortsätter att göra det. Men han visar också varför det är vi människor som fyller världen med innehåll och gör den magisk.

Futuristiskt ledarskap – chefen som ser runt hörnet

När förändringstakten är högre än någonsin behöver ledarskapet inte bara anpassas efter dagens nya arbetssätt och förväntningar. Ledare behöver också ha beredskap för kommande förändringar. Mats Lewan förmedlar förståelsen och insikterna som krävs.

Intraprenören är din bästa vän när världen förändra

Alla pratar om betydelsen av innovation för att vara på topp när världen förändras allt snabbare. Men ofta blir det en läpparnas bekännelse. Nyckeln till sann innovation är intraprenörerna – dreamers who do. Mats Lewan förklarar hur intraprenörerna kräver alldeles särskilda strukturer och roller i organisationen för att frodas, och hur de med små medel kan bidra till stora och framgångsrika innovationer.

Boka en inspirerande föreläsning med Mats Lewan hos oss på MySpeaker!

Populära rubriker: Så leder du olika personligheter i en digitaliserad värld | Tekniken förändrar världen, men människan gör den magisk | Futuristiskt ledarskap – chefen som ser runt hörnet | Intraprenören är din bästa vän när världen förändra

Mats Lewan ny profilbild

Mats Lewan

Futurist, journalist, författare, forskningsanalytiker

Boka en talare:

Vi återkommer till dig om din förfrågan så snabbt som möjligt!

Ämnen: