Johan Norberg bannerbild

Stay Open – Föreläsning med Johan Norberg

Människan är inte starkast, inte snabbast, vi kan inte flyga eller andas under vattenytan – men vi kan samarbeta och kommunicera effektivt. Den egenskapen har gjort att vi kunnat bygga upp hela vår civilisation.

Johan Norberg och MySpeaker höll 16 april i ett uppskattat frukostseminarium med titel ”Stay Open – Management lessons from Genghis Khan”. 

Johan kom ut med en ny bok under 2020 som på svenska fick namnet ”Öppen/Sluten”. Det är ett ambitiöst bokprojekt där han berättar om människans hela historia, om hur tider av öppenhet följts av slutenhet. Den eviga dragkampen mellan längtan av tillhörighet och samarbete – och vår inneboende destruktiva kraft, och hur dessa skiften har förändrat våra samhällen och skakat hela vår existens.

I sin frukostföreläsning på samma tema visade Johan Norberg hur Genghis Khan använde öppenhet som ett sätt att ständigt expandera sitt territorium. Genom att vara öppen för infallsvinklar och människor skapas en stark innovationskultur, något som är avgörande i en värld full av konkurrens. En lärdom som är mer aktuell än någonsin.

Som föreläsare bottnar Johan i sin djupa kunskap och har förmågan att förmedla den på ett spännande och medryckande sätt.

Läs mer om Johan Norberg och boka honom som talare här.

Kontakta oss!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!