Ami Hemviken kommunikation

Nå in. Nå fram. Få igenom. – Ami Hemviken

Oavsett om vi befinner oss i kris eller högkonjunktur så är kommunikation navet i alla mellanmänskliga relationer. Många av våra kunder frågar just nu efter hur de kan gå från ord till handling? Hur får jag effekt av det jag säger? Att få med sig människor? Hur skapar jag engagemang? Och hur skapar jag bättre kontakt med mina kollegor?

Vi pratade med Ami Hemviken, beteendevetare och föreläsare inom kommunikation berättar, “jag har sett så så många exempel på hur de som har tränat upp sitt sätt att kommunicera lyckas bättre med medarbetarskapet, ledarskapet, försäljning och egentligen allt som rör våra organisationer och deras framgång”. Ami fortsätter, “det fina är att alla kan träna – och bli bättre på att kommunicera. Vi behöver tips och verktyg som vi kan känna oss trygga i att de fungerar, att de har en vetenskaplig grund. Sen gäller det att bara göra”.

Enkelt uttryckt så är det handling som räknas!

Vi på MySpeaker genomförde en kundundersökning, en kvantitativ som gav 700 svar och en kvalitativ där vi djupintervjuade 10 st chefer inom HR, Marknad och Kommunikation på stora Svenska bolag. På frågan kring vilken kompetens som är mest relevant framåt var kommunikation ett av de mest entydiga svaren. Inte så förvånande, men när vi borrade några lager till så visade det sig att det handlade om hur vi ska kommunicera för att uppnå önskad handling. Vilka mekanismer är det som tar oss genom orden till handling?

Nå in. Nå fram. Få igenom.

“Nå in. Nå fram. Få igenom”. Just så heter Ami Hemvikens nya bok som släpps i höst och som ger dig grunderna till att kommunicera mer medvetet på jobbet. För det är själva kärnan, att nå in till människors inre, att nå fram genom bruset, och ibland också få igenom sina åsikter. 

“För vi kan ha en hur bra idé som helst, men om den inte paketeras på rätt sätt faller den snabbt och hårt”, avslutar Ami. Boka en föreläsning med Ami Hemviken, där du direkt efteråt kan träna på de verktyg hon ger  – på mötet, i presentationen, vid feedbacken, i fikarummet eller vid middagsbordet.

 

Omslag Ami Hemviken bok

Kontakta oss!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!