Johan-Sjöstrand-MySpeaker-oopwtnpiudm8uznhm3sklkjgl6uwgw7lcsf34jv628

Hur mår talarbranschen och vart är vi på väg?

Ett par ord om nuläget och framtiden från vår VD, Johan Sjöstrand.

MySpeaker fungerar som en barometer. Hur ser framtiden ut för talarbranschen? Hur påverkar denna exceptionella situation evenemangsindustrin? Vi på MySpeaker börjar se ljuset i tunneln, och vi är övertygade om att hela branschen kommer komma tillbaka med ökad kraft efter den här krisen.

I slutet på mars förbjöds sammankomster med över 50 personer i Sverige, och detta fick stora effekter för alla i event- och evenemangsindustrin. Vi var snabba på att vidta aktiva åtgärder för att öka marknadsförings- och försäljningsaktiviteterna ytterligare.

MySpeaker startade i Sverige i mars i år, men har funnits i Finland i drygt ett år. Samtliga anställda, både i Sverige och Finland, har en lång erfarenhet från evenemangsbranschen, såväl som talar- och utbildningsindustrin. Nu mer än någonsin är de kompetenserna, de goda kundrelationerna och kreativiteten extra viktig. I Sverige består MySpeaker av Nina Spegel, Sverigechef, tre seniora account managers, Helena Årstein, Stefan Cardell och Eva Rosenfeld samt marknadschefen Linnea Håkansson.

Under Corona-krisen har vi talat med tusentals kunder, och fått många insikter i hur de agerar i situationen. Många har planerat för interna och externa evenemang och utbildningar, behovet finns fortsättningsvis, men situationen kräver nya lösningar.

En snabb omvandling av verksamheten

MySpeakers VD, Johan Sjöstrand, har varit i branschen länge, och det här är inte den första lågkonjunkturen han genomgår som företagsledare. Även om förändring är ett nyckelord i talarbranschen kräver den här situationen en allt snabbare omvandling av verksamheten.

– Stora förändringar som påverkar hela samhällen, företag och individer, skapar generellt sett fler uppdrag för talarna. Karaktären på uppdragen förändras. Talare används i förändringssituationer, för att bredda perspektiv, få ny kunskap och för att förändra en rådande inställning, säger Sjöstrand. De ökar motivationen och skapar motståndskraft. Den globala konjunkturnedgången 2008–2009 frös inte talarindustrin, tvärtom så gav det en boom och tillväxt. På företag och arbetsplatser fanns det en önskan att behålla, engagera och utbilda sina bästa medarbetare vid den tiden. Företagens VD:ar delade allt oftare scenen med en extern aktör under de interna eventen, för att ytterligare skapa nya perspektiv. Den ekonomiska krisen skapade nya företag, nya regler, nya strategier för organisationer och deras verksamheter, och i alla dessa nya situationer användes insikter från experter och motivationstalare.

Övergångar till exceptionella omständigheter

– Vi fick snabbt ställa om. Efter en bra start på året, förvandlades i mars planeringen av nya event till diskussioner om online-evenemang och flytt av överenskomna talaruppdrag till framtiden. Om det gjordes ett tillväxthopp för tio år sedan, görs nu ett stort digitalt språng, säger Sjöstrand. Vi var snabba med att ta fram nya riktlinjer i avtalsfrågor och strategier för att möta marknadens förändrade situation.

Kanske lite överraskande, och väldigt glädjande, har många företag i både Sverige och Finland snabbt ställt om och tagit fram nya sätt att använda teknik för att organisera sina evenemang. Många är snabba på att göra saker på ett nytt sätt, att använda virtuella metoder för att uppnå sina målsättningar. Vi tror inte att digitala event kommer att ersätta de som är live, men däremot kommer hybridversioner med kombinationer av liveframträdanden och stream vara betydligt vanligare i framtiden, spår Sjöstrand.

Digitala föreläsningar

Under de senaste 8 veckorna har många av MySpeakers talare deltagit i företagsmöten på distans, och olika typer av virtuella evenemang. Återkopplingen har kommit från både talarna själva och från kunderna, att detta fungerar bra – just nu. MySpeaker organiserade också live-streamade seminarium i Finland och Sverige i början av mars, för att sprida ljus och inspiration i nätverket. Målet var dels att skapa en känsla av gemenskap och inspiration, som stärker medarbetarna i arbetslivet, och dels att visa på andra sätt att lösa evenemang.

Från kreativitet och mod, till att inspirera andra att prova virtuella verktyg, blev Corona ett nytt sätt att göra saker. MySpeakers team kommer att sälja live-event för hösten och slutet av året avsedda att skapa en gemensam andan och entusiasm för det ”normala arbetslivet” efter en svår och omtumlande period. Virtuella lösningar är här för att stanna, men bara som en del av produktionen. En inspirerande föreläsning ger bäst effekt när man ser den live, och i mötet mellan människor där man får träffas, dela en upplevelse och bli motiverad av varandra.

När vi kommer ut på andra sidan av den här krisen kommer inte allt att vara som vanligt, det kommer vara ett nytt normalläge – och ett nyktrare och bättre ett.

Här kan du komma i kontakt med oss på MySpeaker.

Kontakta oss!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!