Fredrik Hären bloggomslag

En värld av kreativitet

Är människans kreativitet egentligen det som skiljer oss från djuren allra mest? Förmågan till nyskapande, till frigörelse från etablerade perspektiv. Att släppa förutfattade meningar och skapa någonting nytt. Det vi kan konstatera är att det är oerhört mänskligt med kreativitet, och att den förmågan har tagit oss framåt i historien.

Fredrik Härén höll en uppskattat frukostföreläsning hos oss på MySpeaker den 9 september. Ämnet var ”En värld av kreativitet”, och han berättade om hur han har utforskat begreppet och tankesättet runt om hela världen, och vad han har kommit fram till. Från Nordkorea till Mongoliet, USA till Peru. Med sitt levande språk, sina spännande berättelser och erfarenheter föreläste Fredrik om hur man kan använda kreativitet för att omvandla samhällen, organisationer och team. Hur arbetar världens mest kreativa företag? Vilka konkurrensfördelar ger ett kreativt tankesätt?

Vi vet inte vilken oväntad förändring som kommer att förändra oss? För att kunna blicka framåt i tiden behöver vi vara öppna för influenser och nya sätt att tänka, och där kan vi hjälpa varandra.

Stort tack till Fredrik Härén för en spännande och intressant föreläsning! 

Här kan läsa mer om Fredrik och boka honom som föreläsare >>

Läs Fredriks artikel ”Bättre vara kreativ än att fly och fäkta” här >>

Kontakta oss!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!