Karin Evans förändringsledning bannerbild

Webinarium: Förändringsledning & Att leda på distans

Karin Evans

Karin Evans har jobbat med att realisera förändringar under de senaste 25 åren. Både som ledare och chef, program och projektledare och förändringsledare. Karin coacher och utbildar chefer och projektledare för att bättre klara stora förändringsprocesser. I fyra olika webinarium går hon igenom olika aspekter av ledarskapet, med speciell fokus på att leda på distans.

Följande fyra titlar finns som webinarier:

  • Ett nära ledarskap på distans
  • Att leda i förändring
  • Att förändringsleda
  • Du och ditt självledarskap

Samtliga webinarium går att anpassa för ZOOM, Teams eller valfri teknisk plattform. De är i sitt grundutförande 3 timmar, men beroende på behov så kan det anpassas. Läs mer om varje webinarium nedan.

 

Webinarium: Att Förändringsleda

Innehåll:

Karin Evans har jobbat med att realisera förändringar under de senaste 25 åren. Både som ledare och chef, program och projektledare och förändringsledare. Fortfarande misslyckas idag runt 80% av förändringsprojekten med att realisera effekthemtagning. Den här utbildningen vänder sig till dig som ska genomföra en förändring och vill förstå hur ni kan använda förändringsledning som ett strategiskt och operativt verktyg för att lyckas. Förändringsledning kompletterar projektledning som en spetskompetens med fokus på att skapa förflyttning av. Syftet med utbildningen är att inspirera och bygga kunskap om hur du lyckas med att hämta hem effekterna av förändringar och hur föränderingsledning kan skapa den förflyttning som ni behöver. Utbildningen innehåller inspiration, teorier och modeller som lätt kan appliceras i vår vardag, både för dig som ledare organisation, program eller projekt.

Du får bland annat lära dig mer om:
• Förändringens olika delar
• Människan i förändring
• Produktivitetsdipp
• Förändringsledaren
• Tankar om modell för förändringsledning
• Inspiration kring verktyg och mallar

Målgrupp:

Webinaret passar ledare i alla typer av organisationer som planerar att genomföra någon typ av förändring eller implementation.

Mål:

Målet är att du efter tillfället ska ha ökad förståelse för utmaningarna kring att realisera förändring och hur strukturerad förändringsledning kan hjälpa din organisation att komma närmare målet på utsatt tid.

 

Webinarium: Att leda i förändring

Innehåll:

Karin Evans har jobbat med att realisera förändringar under de senaste 25 åren. Både som ledare och chef, program och projektledare och förändringsledare. Den här utbildningen vänder sig till dig som är ledare och leder och fördelar arbete, nu även i tider av förändring. Att lyckas med förändringar handlar även om att underhålla och se till att vår dagliga verksamhet fortsätter att fungera, utan stora produktivitetsbortfall, ökad personalomsättning eller sjukfrånvaro. Att vara ledare är utmanande på många sätt, att vara det i tider av förändring är ännu knepigare. Hur vi lyckas bottnar i vår förståelse för hur vi som människor reagerar i förändring och varför. Syftet är att inspirera och bygga kunskap om människan i förändring genom en inspirerande kombination av teori, forskning och konkreta gruppövningar. Utbildningen innehåller reflektion i grupp och enskilt och modeller som lätt kan appliceras i vår vardag, både för oss som ledare och för våra team och medarbetare.

Du får bland annat lära dig mer om:

• Vår föränderliga värld
• Förändringens olika delar
• Människan i förändring
• Inställning till förändring
• Självledarskap och ledarskap
• Att leda i förändring
• Produktivitetsdipp

Målgrupp:

Webinaret passar ledare i alla typer av organisationer som kommer att leda sina team under tider av förändring.

Mål:

Målet är att du som ledare efter tillfället ska ha ökad förståelse och känna trygghet i att leda ditt team även i tider av förändring och kunna bidra till en hållbar realisering av förändringar din organisation.

 

Webinarium: Ett nära Ledarskap på distans

Innehåll:

Låt Karin Evans, inspirera ledarna i din organisation kring ett ”Nära ledarskap på distans”. Karin skapar ett engagerande och inkluderande upplägg genom att kombinera teori och forskning med inspiration och konkreta gruppövningar. I tider av osäkerhet av avstånd växer behovet av trygghet och tillit. Tillsammans adresserar vi valda delar av ledarskapet för att bygga ett nära ledarskap, trots att det fysiska avståndet ökat och vi i allt större utsträckning leder oss själva och våra team på distans. Vi arbetar konkret med hjälp av reflektion och modeller som lätt kan appliceras i vår vardag, både för oss som ledare och för våra team och medarbetare.

Du får bland annat lära dig mer om:
• Att leda i osäkerhet
• Ledarskap och självledarskap
• Att lyssna och kommunicera på distans
• Att mötas och facilitera på distans
• Distansledarskap in i framtiden
• Tipslista för distansledarskap

Målgrupp:

Webinaret passar ledare i alla typer av organisationer som helt eller delvis leder team på distans.

Mål:

Målet är att du efter tillfället ska känna dig tryggare i att leda ditt team även på distans

Situationen ställer också andra krav på oss som chefer och ledare – både det faktum att vi lever i en tid av stor ovisshet och oro, och inte minst utmaningarna i att arbetsleda på distans. Du är därför varmt välkommen på en minikurs med ledarskapskonsulten Karin Evans. Fokus kommer att vara på vad som är särskilt viktigt att tänka på när det fysiska avståndet är större, de krav som ställs på ledare i den här situationen, och hur man kan sätta upp en struktur som underlättar arbetet.

 

Webinarium: Du och ditt självledarskap

Innehåll:

Självledarskap är grunden till all form av ledarskap. Hur väl du lyssnar aktivt på dig själv och hur du hanterar det som du hör, lägger grunden för hur aktivt du lyssnar på andra och hanterar andras relationer. Genom att blanda teori, reflektion och övning på ett inspirerande sätt skapar Karin insikter om ditt ansvar och dina möjligheter att leda dig själv. I tider av konstant förändring och arbete på distans ökar vårt behov av att skapa de förutsättningar vi behöver för att känna motivation och fokus, för oss själva, utan att uppleva stress, oavsett varifrån vi jobbar.

Du får bland annat lära dig mer om:
• Självledarskap i grunden
• Olika steg till ett aktivt självledarskap
• Värderingar som kompass
• Mitt varför
• Målsättning

Målgrupp:

Webinaret passar medarbetare och ledare i alla typer av organisationer som vill stärka upp och bygga delaktighet och engagemang. Passar organisationer som står inför förändring och/eller avveckling

Mål:

Målet är att du efter tillfället ska ha ökad förståelse för betydelsen av självledarskap och lägga grund för ett stärkt självledarskap.

Karin Evans profilbild

Varför ska du boka?

1. Att kunna hantera och leda i förändring är en ständigt aktuell kunskap.
2. Konsten att leda på distans kommer vara fortsatt aktuellt.
3. Du kommer att få nyttiga insikter och nya kunskaper från någon med praktiskt erfarenhet i såväl större som mindre organisationer.
4. Webinarium-upplägget gör kurserna flexibla och tillgängliga.

Är du intresserad av att veta mer? Hör av dig till oss! Vi svarar på din förfrågan så fort vi kan. 

Se även följande utbildningar: