Utbildning Led utan att vara chef

Utbildning online: Led utan att vara chef

Christina Haugsöen

Detta är ledarskapsutbildningen för organisationen med ett flertal medarbetare som leder en arbetsgrupp utan formellt chefsansvar. Det kan vara teamledare, samordnare, arbetsledare, projektledare eller andra i en liknande roll.

Innehåll:

I dagens populära projektorganisationer blir ofta en eller flera personer informella ledare. ”Ledarlösa organisationer” existerar inte, där växer det informella ledarskapet fram.

Det goda informella ledarskapet är otroligt viktigt för en ledare, dessa informella ledare står ofta i centrum för kommunikationen i gruppen, de har också en förmåga att identifiera och ta i tu med de mest angelägna problem en grupp står inför.

Det informella ledarskapet handlar om att kunna påverka och leda en grupp utan att ha en formell makt, här är det viktigt att förstå vilka faktorerna för påverkan är. Det handlar mycket om att tolka och skapa mening av de ev beslut och förändringar som ska genomföras

Under utbildningen får deltagarna insikt i sina styrkor, sina utvecklingsmöjligheter och hur de kan använda dem för att leda människor i det dagliga arbetet. De får kunskap att hantera konflikter, arbetsrättsliga frågor, gränsdragningar samt stärker sin auktoritet som ledare. De får också insikt om sin betydelse för gruppen, hur just den gruppen fungerar och vad varje enskild individ behöver för att bidra till teamets framgång.

Målgrupp:

Utbildningen vänder sig till de som ska bli, eller som nyligen blivit ledare, exempelvis som leder grupper eller projekt, enheter eller arbetslag, tillfälliga team eller permanenta grupperingar. Den passar även ledare som inte har fått den viktiga ”basen” i ledrskapet, och som vill öka föreståelsen för ledarskapet.

Utbildningsmål:

Målet med dagarna är att deltagaren ska få trygghet och verktyg att leda och påverka grupper utan formell makt utan istället förstå mekanismerna för positiv påverkan. Att hantera kommunikation och beteende för att nå samförstånd och resultat.

Upplägg och schema:

Utbildningen är en onlineutbildning på totalt två dagar.

Det är i grunden en praktisk utbildning som innehåller teori, praktik och övningar i grupp som sedan redovisas med feedback och som också blir en del i lärandet i att ge och ta emot utvecklande feedback.

Den digitala formen fungerar i stort som om det hade varit en utbildning i sal. Utbildningen hålls för 2–5 deltagare, för att skapa en bra dialog både med föreläsare och mellan deltagare.

Schemat anpassas efter kundens behov. Det kan antingen vara två dagar i följd, eller med paus för reflektionstid imellan.

Innehåll:

  • Tankar runt ledarskap
  • Vikten av legitimitet och emotionell intelligens
  • Grunden för kommunikation, ett neurologiskt perspektiv
  • Transaktionsanalysen, en kommunikationsmodell att hålla sig till
  • Arbeta utifrån vision och värdegrunder
  • Förstå faktorer för påverkan och inflytande
  • Reflektioner och övningar
Christina Haugsöen profil

Varför ska du boka?

1. Utbildningen fokuserar på ledarskapet hos en viktig del i varje organisation – den informella ledaren.
2. Formatet online och med små grupper gör att det finns tid för reflektion, feedback och coachning.
3. En chans att utveckla och bygga er företagskultur genom att säkra bra kommunikation och bra ledarskap.

Är du intresserad av att veta mer? Hör av dig till oss! Vi svarar på din förfrågan så fort vi kan. 

Se även följande utbildningar: