Stresshantering

Så hanterar du stress för balans och återhämtning

Mike Florette och
Lisbet Duvringe

Innehåll:

Kursen ”Så hanterar du stress för balans och återhämtning” är för organisationer som vill öka sin förmåga att upptäcka, hantera och balansera stress, både individuellt och i grupp. Med mer kunskap minskar risken för riskbeteenden och möjligheten för välbefinnande ökar. Kravfyllda arbetsuppgifter, svåra samtal och stort ansvar gör många stressade och man drabbas av ohälsa. Att utbilda personal och chefer i stresshantering är därför angeläget. I utbildningen om stresshantering får du lära dig om signaler och beteenden att vara vaksam på, och vilka inre resurser som är av extra stor betydelse för återhämtning.

Kursen går igenom självmedkänsla fungerar som skydd mot stressbesvär, hur språket påverkar oss och om hur sömnen kan fungera som en superkraft för att göra hälsosamma val i livet. Du får med dig enkla och konkreta verktyg.

Utbildningen går bland annat igenom: 

  • Varför finns det stress?
  • Signaler på stress
  • Beteenden och personlighetsdrag som ökar risken för skadlig stress
  • Stress och ohälsa – AFS 2015:4 riktlinjer
  • Strategier och metoder för att balansera stress
  • Dina inre resurser
  • Självmedkänsla- bättre än självkänsla
  • Språket och värderingar
  • Sömnen som superkraft
  • Rörelse och andning

Mål:

Öka förmågan att upptäcka, hantera och balansera stress. Minska risken för riskbeteenden och öka sina inre resurser för välbefinnande.

Målgrupp:

All typ av personal, chefer och ledare.

Lisbet och Mike

Varför ska du boka?

1. Genom att hantera stress skapar du förutsättningar för ökat välmående på arbetsplatsen.
2. Få råd kring hur du kan öka dina inre resurser för välbefinnande.
3. Utbildningen ger konkreta verktyg för att hantera stressfyllda situationer.

Är du intresserad av att veta mer? Hör av dig till oss! Vi svarar på din förfrågan så fort vi kan. 

Se även följande utbildningar: