Lisa Ekström workshop

Ordning och reda – snabbt!

Lisa Ekström

Innehåll:

Ordning och reda – snabbt! När ni behöver få ordentlig struktur på utmaningar, lösningar och actions!

I alla organisationer finns det problem och utmaningar. En del av dessa åtgärdar vi och en del andra snurrar runt i organisationen – ibland i flera år. Dom tar energi, ofta energi vi borde lägga på annat. I denna workshop få ni hjälp att identifiera, strukturera och prioritera era utmaningar och problem, generellt eller kring en specifik frågeställning. Vi avslutar med att titta på lösningar på identifierade problem – ibland är det enkla lösningar och ibland komplicerade. Ibland handlar det om att förhålla sig för att lösningarna är för svåra eller för kostsamma. Ni faciliteras fram till ordning och struktur på ett snabbt och produktivt sätt där allas synpunkter kommer fram!

Mål:

Tillsammans arbetar vi fram en plan med prioriterade actions som tar er närmare ert mål. Alla kommer till tals i detta spännande och annorlunda upplägg. Det går snabbt och ger resultat!

Målgrupp:

Alla arbetsgrupper med utmaningar och människor 🙂

Upplägg och schema:

Genomförs under 1⁄2 – 1 dag.

Lisa Ekström profilbild

Varför ska du boka?

1. Du får lära dig att identifiera, strukturera och prioritera problem. För att sedan hitta lösningar, ibland enkla och ibland mer komplicerade.
2. En workshop som passar alla företag med utmaningar, stora som små.
3. Möjlighet att faciliteras av ett proffs i ett upplägg som sätter igång tankar och låter alla komma till tals.

Är du intresserad av att veta mer? Hör av dig till oss! Vi svarar på din förfrågan så fort vi kan. 

Se även följande utbildningar: