KarinZ2 (1)

Maxa Modet – Tillit och Kommunikation i en värld präglad av oro

Karin Zingmark

Innehåll:

I en omvärld präglad av oro krävs tillit. Tillit till sig själv, till varandra och till det gemensamma uppdraget. Hur kan du som ledare kommunicera för att dina medarbetare ska känna tillit, lugn och framtidstro?

Under en halvdag delar författaren och kommunikationsexperten Karin Zingmark sina bästa tips för hur du bygger en modig organisation präglad av tillit, där förändring ses som naturligt och positivt och där människor vågar ta risk, säga sin mening och samarbeta fullt ut. Formatet är interaktivt, där inspiration varvas med reflektion. Alla deltagare får möjlighet att bidra aktivt och bli coachade i grupp på temat kommunikativt ledarskap i förändring.

Målgrupp:

Utbildningen riktar sig till ledare som vill skapa en mer innovativ och kommunikativ organisation präglad av tillit. Du kommer få en förståelse för, och öva på, de viktigaste pusselbitarna i arbetet med att skapa en tillitsfull kultur som främjar mod och ständig förändring.

Mål:

Målet med utbildningen är att du ska få konkreta tips på hur du genom kommunikation kan minimera de rädslor som uppstår inför förändring, för att istället skapa engagemang och lust att samarbeta för framgång.

Upplägg och schema:

09.00-09.15 Intro och incheckning
09.15-09.45: Tillit och förändring
09.45-10.15: Reflektion och diskussion
10.15-10.45: Det kommunikativa ledarskapet
10.45-11.15: Reflektion och diskussion
11.15-11.30: Summering och utcheckning

KarinZ_6 (1)

Varför ska du boka?

1. Individuell coaching.
2. Praktiskt förändringsledning.
3. Få grunderna i kommunikativt ledarskap.
4. Verktyg för mer engagerade och inspirerade medarbetare.
5. Kunskaper för att skapa en innovativ och kommunikativ organisation.

Är du intresserad av att veta mer? Hör av dig till oss! Vi svarar på din förfrågan så fort vi kan. 

Se även följande utbildningar: