Åsaworkshop

Framgångsrik Innovation – Hur man startar, driver och lyckas med Disruptiv Innovation

Åsa Caap

Innehåll:

Varför är det så svårt för storbolagsvärlden att lyckas med disruptiv innovation?

Storbolagen har all kunskap om marknaden, idéerna och resurserna finns och ändå lyckas man sällan att dra ett projekt från disruptiv idé till disruptiv lansering. Det brister ofta i mod och genomförande och de blir i stället överrumplade av t.ex. startups som kommer från ingenstans och stöper om hela marknaden.

Vilka är utmaningarna för att stora bolag ska lyckas och vad krävs för att övervinna dem?

Under en halvdag delar författaren och innovationsexperten Åsa Caap sina bästa tips för hur du startar, driver och lyckas med disruptiv innovation inne på ett storbolag. Formatet är interaktivt, där verkliga exempel varvas med praktiska övningar. Alla deltagare får möjlighet att bidra aktivt och bli coachade i grupp på temat ”Starta, driv och lyckas med disruptiv innovation”.

Utbildningen kan levereras både som traditionell workshop eller som digital utbildning.

Målgrupp:

Utbildningen riktar sig till ledare och intraprenörer som vill lyckas med disruptiv innovation på större företag.

Mål:

Målet med utbildningen är att du ska få konkreta tips på hur du framgångsrikt sätter upp strukturen för ett disruptivt innovationsprojekt samt hur du sen driver det hela vägen i mål. Du kommer lära dig de viktigaste ingredienserna i arbetet med att skapa rätt förutsättningar för att lyckas.

Upplägg och schema:

09.00-09.15 Intro och incheckning
09.15-09.45: Vilka är de största utmaningarna generellt?
09.45-10.15: Vilka praktiska lösningar finns att tillgå
10.15-10.45: Er organisations hinder och utmaningar
10.45-11.15: Reflektion och diskussion kring konkreta lösningar och åtgärder
11.15-11.30: Summering och utcheckning

 

Åsa Caap Profilbild

Varför ska du boka?

1. Lär av de bästa! Åsa delar med sig av erfarenheter och kunskaper.
2. En interaktiv utbildning med många praktiska övningar.
3. Få coaching i grupp på temat.
4. Knyt kontakter med andra ledare och intraprenörer.
5. Lär dig strukturen för att sätta upp ett disruptivt innovationsprojekt.

Är du intresserad av att veta mer? Hör av dig till oss! Vi svarar på din förfrågan så fort vi kan. 

Se även följande utbildningar: