Mary workshop bild

Empatiskt självledarskap

Mary Juusela

Innehåll:

Empatiskt självledarskap – Inkluderande beteenden, goda relationer och involverande lönsamhet

Dags att gå från att vara bättre ÄN, till att bli bättre FÖR.

Under flera år så har begrepp som organisationskultur, agilt ledarskap, innovation och självledarskap varit givna nycklar för lönsamhet, men få organisationer har lyckats bemästra kraften och potentialen som finns i att bygga fungerande team och självdrivande medarbetare. Få organisationer jobbar så agilt som är önskvärt och allt för få nyttjar innovationskraften som kommer inifrån organisationen.

Varför? Jo, för att vi:

  • Har byggt in ett skevt förhållningssätt av att tänka JAG istället för VI
  • Applicerar toppstyrning samtidigt som vi önskar engagemang underifrån
  • Har byggt in strukturer som inte välkomnar nytänkande
  • Ofta har en osynlig mobbingkultur istället för stärkande medarbetarkultur


Varför är denna insikt avgörande viktigt och vad kommer du att få med dig? Allt handlar om relationer! Att levandegöra värderingar är att bygga lönsamma värden.

Omkring 87 procent av anställda världen över känner sig motarbetade, kränkta eller förbisedda och går till jobbet utan att känna mening.  

Du får en grundläggande insikt i varför vi gör som vi gör och vad vi bör göra för att bygga och stärka de beteenden som höjer såväl individ som organisation.

Tyst hat, favorisering, skratt bakom ryggen, ögonrullningar och suckar ökar. Forskning visar att negativa beteenden som härskartekniker, lågt civilkurage och dåligt bemötande tydligt reducerar en individs IQ, vilket direkt påverkar potential och lönsamhet.

Du får kunskap i hur du stärker din och andras självledarskap och självkänsla; hur du identifierar osunda maktstrukturer som äter företagets potential och varför empati och medmänsklighet är direkt kopplat till företagets lönsamhet.

Människor är inte robotar och lönsamhet är inte en enmansprodukt. Det mesta internt och externt handlar om mänskliga relationer och hur väl vi bemästrar dessa till vår fördel. För att höja potentialen hos fler, se bortom olikheterna och bygga gemenskap och trygghet krävs den sociala kompetensen empati. Empatin har dock sjunkit med 40 procent de senaste 30 åren (University of Columbia).

Du får verktyg för att förstå, öka och levandegöra empati och potential i ett inkluderande förhållningssätt, och du blir kittlad i affärspotentialen kring en innovationskultur sprungen ur medmänsklighet och sunt förnuft.

Målgrupp:

Upplägget finns anpassat till medarbetare och till chefer och/eller ledare i alla typer av organisationer 

Mål & nytta:

Att öka positiva beteenden hos individer för att stärka gruppens nivå av engagemang, motivation och totala tillsammanskraft i resan mot lönsamma och hållbara värden för ägare, kunder, medarbetare, medborgare och/eller hela samhällen.

Upplägg och schema:

Under ett program som kan sträcka sig från en föreläsning till ett par timmar till ett antal tillfällen kombinerar vi inspirationspass med workshops – allt skräddarsytt efter just era behov och förväntningar.

Mary Juusela profilbild

Varför ska du boka?

1. Bättre lära känna dig själv och dina känslor.
2. Tydligare kliva in i din yrkesroll genom att se ditt privata jag utifrån nya perspektiv.
3. Lära dig vilka beteenden som ökar trivsel och minskar konflikter. Bättre bemästra utmanande jargonger, attityder och fördomar.
4. Öka din och andras nivå av engagemang, motivation och innovation genom tolerans.
5. Sätta gränser smidigt och tydligt, samtidigt som du trivs bättre med dig själv och andra.

Är du intresserad av att veta mer? Hör av dig till oss! Vi svarar på din förfrågan så fort vi kan. 

Se även följande utbildningar: