Att växa

Att anpassa sig till Post-Corona ekonomin

Tuva Palm och
Anitha Clemence

Innehåll:

Hur förändras världen av Corona och hur ska vi ställa om för att överleva i den nya verkligheten som kommer härnäst? Det är frågor som techprofilen Tuva Palm och marknadsexperten Anitha Clemence besvarar i en ny utbildning med fokus på att förbereda företag, organisationer och föreningar till ett samhälle där spelplanen står under konstant förändring.

Få kunde ana att ett virus var i antågande som skulle förändra allt. De ekonomiska konsekvenserna har redan tvingat bolag, organisationer och stadsapparater att omdefiniera affärsmodeller, budget och strategier; både på kort och lång sikt. Alla blir mer om mer ense om att världen inte kommer återgå till det gamla normala, utan det kommer ett nytt normala; post-Corona ekonomin. Vi vet inte exakt hur den nya verkligheten kommer se ut, men vi vet att den kommer vara ny och föränderlig. I utbildningen ”Nailing it in the post-Corona economy” får du inspiration, kunskap och verktyg att hantera de förändringar som väntas.

Utbildningen blandar framtidsspaning med teori och inspiration, och ger samtidigt praktiska verktyg för att hantera en föränderlig värld. Teoretiskt inspirerande föreläsningsmoment varvas med kreativa workshop-delar där ni praktiskt får lära er att ställa om. Föreläsningen är baserad på forskning och data, samt 40 års kombinerad erfarenhet av att briljera i digitala miljöer. Utbildningen kommer bidra till det ni behöver för att ni snabbt kan ställa om och bli smartare än konkurrenterna.

Målgrupp:

Utbildningen riktar sig till alla branscher och typer företag, samt organisationer, förvaltning och föreningar. Utbildningen riktar sig främst till personer som har möjlighet att påverka strategier, men även andra chefer och ledare.

Mål:

Målet med utbildningen är att ge verktyg, kunskap och insikter för att kunna ställa om till en allt mer föränderlig och digital värld. Ni kommer att få inspiration kring vad som är att vänta i form av nya förväntan på nya produkter och tjänster så att du kan anpassa er verksamhet till den nya verkligheten som kommer.

Upplägg och schema:

  • Introduktion
  • Hur man lyckas i den digitala eran
  • Vad händer i efter Corona, hur påverkas samhälle, affär och ekonomi?
  • Workshop 15 min: Post-Corona ekonomin
  • Vad händer i efter Corona, hur påverkas kundbeteenden, och marknad – och hur kan vi kapitalisera på det?
  • Workshop 15 min: Identifiera nya kundbeteenden
  • Vad händer i efter Corona, vilka produkter och tjänster kommer att efterfrågas – och hur bygger man dem?
  • Workshop 15 min: Att bygga produkter och tjänster som kunden vill betala för
  • Sammanfattning och Avslut
  • Frågestund
Tuva Palm och Anitha Clemence

Varför ska du boka?

1. För att få verktyg att ställa om er verksamhet till post-corona ekonomin, och fortsätta känna trygghet och tillförsikt även i en tid av stor förändring.
2. För att erhålla kunskap baserad på forskningsresultat och data.
3. För att få insikt i de senaste insikterna och teorierna i digital produktutveckling och marknadsföring.
4. För att få inspiration och framtidsspaningar kring nya möjligheter.
5. För att dra nytta av föreläsarnas mer än 40 års gemensam erfarenhet av att bygga och briljera i digitala miljöer och stor förändring.

Är du intresserad av att veta mer? Hör av dig till oss! Vi svarar på din förfrågan så fort vi kan. 

Se även följande utbildningar: