banner 2

Tove Möller - Talare

Grundare och Inklusionist

Tove Möller är senior expert inom mångfald och inkludering med mer än 20 års erfarenhet inom förändringsarbete på olika företag. Med en stor stor energi har hon drivit stora förändringsarbetsinsatser för att skapa förutsättningar för ökad representation.

Tove Möller anser att dagens företag behöver tänka på att vara kreativa och intressanta för att säkra tillväxt. Detta för att verka som en attraktiv arbetsgivare och locka till sig de nödvändiga kompetenser som bidrar till företagets utveckling. Konkurrensen för att hitta nya talanger är stor, samtidigt som det också är få kandidater som söker sig till stereotypa företag. Skälet till detta är att varken kreativitet och olikheter får utrymme att blomstra i likformade och tråkiga åsiktskorridorer. Hur ska företag gå tillväga för att nå de rätta talangerna? Det är här Tove Möller kan hjälpa till.

Som erfaren föreläsare tacklar Tove Möller frågor om inkludering och mångfald genom att utmana fördomar och ge åhöraren ny insikt på ett lättsamt vis. Hon har själv arbetat praktiskt i företag med den här typen av frågor, och i sina föreläsningar ger Tove skarpa råd om hur och varför, arbete inom mångfald och inkludering är viktigt för ditt företags tillväxt.

Genom åren har hon blivit tilldelad mer än 10 olika nomineringar och utmärkelser för sitt arbete inom sitt förändringsarbete, den senaste Financial Times Diversity Leaders 2021.

Tove Möller har bidragit med sin kompetens i projekt finansierat av Europeiska Socialfonden för Universell utformning av arbetsplatser. Samtliga insatser har haft målet att arbetsplatserna ska, i det sociala, organisatoriska, och fysiska utformningen, vara redo att ta emot alla olikheter som arbetsmarknaden idag består utav. Utöver detta har Tove Möller erfarenhet av diverse panelsamtal, som exempelvis under Almedalsveckan.

Boka en inspirerande föreläsning med Tove Möller hos oss på MySpeaker!

Populära rubriker: Det inkluderande företaget, Var börjar vi vårt med inkluderingsarbete?

Tove Möller

Grundare och Inklusionist

Boka en talare:

Vi återkommer till dig om din förfrågan så snabbt som möjligt!

Ämnen: