Tobias Ahlin Bjerrome bannerbild

Tobias Ahlin Bjerrome - Talare

Designer, programmerare, innovatör & föreläsare

Tobias Ahlin Bjerrome är en designer, programmerare och innovatör som har nått en internationell publik genom sina föreläsningar. Han har föreläst i 18 olika länder, bland annat för The New York Times i New York, och på Facebooks europeiska högkvarter i Tel Aviv.

Han har haft en central roll i den digitala revolutionen som sveper genom samhället och förändrar hur vi lever, arbetar och tänker. Tobias Ahlin Bjerrome var Mojangs designchef där han drev designen för världens mest sålda spel någonsin – Minecraft. Han var en av de allra första designerna som anställdes på Spotify. Idag sitter han i juryn för Svenska Designpriset och är en frekvent föreläsare på konferenser, skolor, och företag runtom i världen. Han jobbar fortfarande dagligen med de tekniker som driver den digitala revolutionen framåt, bland annat genom sin roll som Principal Design Engineer på GitHub.

Med sin djupa förståelse för hur moderna organisationer och startups hanterar nutidens största utmaningar målar han upp nya sätt att innovera, bygga kreativa kulturer, och möta digitaliseringen på produktiva och humana sätt.

I hans föreläsning ”Konsten att ha dåliga idéer” pratar han om hur man bygger en innovativ kultur fylld av kreativa idéer som kritiskt granskas och utforskas genom en iterativ och experimentell process. Med interaktiva inslag guidas publiken genom en inspirerande resa där de får uppleva hur kritiskt tänkande och kreativitet, som ying och yang, är motsatta men kompletterande krafter som är beroende av varandra för att skapa en innovativ kultur. För de mer tekniska organisationerna djupdyker han även i hur man praktiskt implementerar processer som uppmuntrar till kreativitet och kritiskt tänkande inom ett agilt ramverk, och hur A/B-tester och mätbara mål kan användas för att demokratisera kreativitet och innovation.

Vi befinner oss mitt i den stora omförhandlingen, där vi gemensamt ifrågasätter hur och var vi vill arbeta. I föreläsningen “Den flexibla arbetsplatsen” pratar Tobias Ahlin Bjerrome om hur vi kan hantera de nya arbetsidealen som länge har växt sig starkare men som har fått sig en rejäl skjuts av pandemin, där vi i allt större grad förväntar oss att kunna arbeta i en hybrid arbetsplats, bestämma över vår egna tid, inte vara låsta till ett kontor, och kanske rentav jobba varifrån vi vill. Men samtidigt som vi ifrågasätter den traditionella arbetsplatsen så har den unika fördelar, och den har en mätbar effekt på hur väl vi etablerar nätverk och hur kreativa vi är. Med hjälp av social forskning och sin erfarenhet av att bygga innovativa och flexibla arbetsplatser går Tobias igenom vad etablerade organisationer kan göra för att försäkra sig om att fortsatt vara attraktiva och kreativa arbetsplatser, samtidigt som vi anpassar oss till och utforskar de nya flexibla arbetsideal som växer fram.

I föreläsningen ”Innovation driven av mångfald” djupdyker du tillsammans med Tobias i hur mångfald skapar mer innovativa grupper, arbetsplatser, och samhällen. Människan är i grunden byggd för att vara rationell, kreativt, och innovativ. Eller? Inte nödvändigtvis. Vi tar vid där Daniel Kahneman slutade: som individer tänker vi ofta irrationellt. Vi förenklar, drivs av fördomar, och försvarar ofta gamla idéer som försvarar vår världsbild och vår sociala status. Men hur tänker vi bättre? Svaret ligger inte bara i oss själva, utan i andra. Kreativitet och innovation drivs av mångfald—mångfald av idéer och perspektiv som får mötas. I den här föreläsningen undersöker vi vetenskapliga studier och kreativa företaget, och följer en röd tråd av ledtrådar som visar på att innovation drivs av mångfald.

Boka en inspirerande föreläsning med Tobias Ahlin Bjerrome hos oss på MySpeaker!

Populära rubriker: Konsten att ha dåliga idéer | Innovation driven av mångfald | Kreativa maskiner och framtidens jobb

Tobias Ahlin Bjerrome profilbild

Tobias Ahlin Bjerrome

Designer, programmerare, innovatör & föreläsare

Boka en talare:

Vi återkommer till dig om din förfrågan så snabbt som möjligt!

Ämnen: