Svante Randlert bannerbild

Svante Randlert - Talare

Business & People Advisor

Svante är en ofta anlitade föreläsare när det kommer till att attrahera, engagera och utveckla rätt medarbetare till rätt plats. Han har lång erfarenhet av att arbeta med ledarskap, förändringsledning och organisationsutveckling i både stora och mindre bolag. Med avstamp i sin roll som entreprenör bidrar Svante Randlert till nya insikter och kunskaper om framgångsrika affärer och hur du driver ett bolag framåt även i oroliga tider.

En av Svantes specialiteter är att driva frågan om medarbetarnas nyckelroll i ett framgångsrikt företag. För idag är det fullt möjligt och ganska enkelt att kopiera en mängd modeller för hur team eller organisationer kan bli mer framgångsrika. Allt går att kopiera, utom en enda sak: de som driver din organisation och som är din allra viktigaste tillgång – medarbetarna. Svante Randlert menar att medarbetarna är faktorn med störst potential att bli er organisations unika konkurrensfördel. Förmågan att attrahera, engagera och utveckla rätt medarbetare på rätt plats är helt avgörande för att nå goda resultat. De kommande årens stora pensionsavgångar och bristen på rätt kompetens i många sammanhang gör inte saken lättare.

Det som tagit dig hit, där du är idag, kommer kanske inte att ta dig dit du vill imorgon. Vi lever i en tid av ständig förändring och du behöver anpassa dig och ditt ledarskap till det. Du måste inse att det inte handlar om vem du är eller vad du redan vet, utan vad du gör – varje dag. Svante Randlert ger chefer inspiration samt verktyg för vad du som ledare behöver göra idag, för att du och dina medarbetare ska prestera bättre tillsammans imorgon.

Aktuell föreläsning:

Det som tagit er hit, kommer inte ta er dit! – TÄNK OM vi måste TÄNKA OM

Världen förändras ju ständigt. Det är inget nytt. Men frågan är om inte föränderligheten har förändrats, dess cykler tycks gå snabbare än någonsin. Samhällen, beteenden och behov har bytt skepnad den senaste tiden på grund av pandemin, invasionen av Ukraina samt den stundande inflationen.

Denna förändrade omvärld kräver ett annat beteende, tankesätt, kunskap och ledarskap. Den här föreläsningen handlar om vad ni behöver göra idag – för att du och dina kollegor runtomkring dig ska kunna må bra och prestera ännu bättre tillsammans imorgon. Att följa med i förändringen och ha förmågan att höja blicken är helt grundläggande för fortsätta vara både kundernas och medarbetarnas första val.

Boka en inspirerande föreläsning med Svante Randlert hos oss på MySpeaker!

Populära rubriker: Drömarbetsgivaren | The dream employer | Drömledarskapet | Så blir ni kundernas och medarbetarnas förstahandsval imorgon

Svante Randlert profilbild

Svante Randlert

Business & People Advisor

Boka en talare:

Vi återkommer till dig om din förfrågan så snabbt som möjligt!

Ämnen: