Simon Beyer föreläser

Simon Beyer - Talare

Författare, Chief Strategy Officer på Ingager

Simon Beyer är Partner och Chief Strategy Officer på byrån Ingager som hjälper några av världens största varumärken med digitala frågor. Som kursansvarig på Berhgs School of Communication och frekvent föreläsare inom just digital omställning, syns Simon ofta som expert i media.

Simons föreläsningar bygger på hans långa erfarenhet från att växla upp bolag i en digital kontext och från hans konkreta arbete med att coacha olika verksamheter. Fokuset under Simons föreläsningar handlar inte om tekniken, utan om hur du och dina kollegor tillsammans kan använda dagens tekniska möjligheter på ett positivt och givande sätt. Simon Beyer delar med sig av insikter, erfarenheter och lärdomar för att du och din organisation tillsammans ska hitta nya möjligheter och perspektiv på de värden och den utveckling som finns i vår ständigt föränderliga värld.

Med boken “Den digitala omställningen – strategier och perspektiv” ville Simon öka förståelsen för digitaliseringens möjligheter och utmaningar hos svenska organisationer. Boken används idag som kurslitteratur på svenska universitet.

Bland de företagen där Simon har föreläst under de senaste åren kan Tesla, Google, Facebook och Nato nämnas. Gemensamt för alla Simons uppdrag är att uppdragsgivaren vill skapa inspiration, motivation och engagemang i den egna organisationen.

Simon anpassar sina föreläsningar för det specifika tillfället, men utgår från sina teman;

  • Medarbetaren som drivkraft för positiv digitalisering

  • Perspektiv som ökar det egna företagets konkurrenskraft

  • Från vetskapen om att digitalisering sker, till förståelse för hur digitaliseringen kan skapa ett starkare erbjudande

  • Vikten av kontinuerligt lärande och utveckling för att möta en allt mer automatiserad omgivning.

Simon Beyers positiva och ständigt relevanta föreläsningar genererar tankar och perspektiv som är värdefulla för organisationer av alla storlekar. Förväntningarna från kunder och användare ökar ständigt och där kan en föreläsning med Simon vara ett startskott för att just din organisation ska kunna möta upp, och positivt överraska era kunder.

Boka en inspirerande föreläsning med Simon Beyer hos oss på MySpeaker!

Populära rubriker: Den digitala omställningen - strategier och perspektiv

Simon Beyer

Författare, Chief Strategy Officer på Ingager

Boka en talare:

Vi återkommer till dig om din förfrågan så snabbt som möjligt!

Ämnen: