Foto: Claes Westlin. Bannerbild: SaraClaes Schmidt

SaraClaes Schmidt - Talare

Inspiratör, programledare och föreläsare

SaraClaes Schmidt inspirerar, föreläser och diskuterar de normer, programmeringar och värderingar som styr våra liv och hindrar oss från att tänka logiskt.

Det finns 7,7 miljarder människor på vår jord och alla är olika! Varför blir vi då förvånade  av att människor är just olika?

Det flesta vet att mångfald och oliktänkande är positivt, utvecklande och rent av livsnödvändigt för ett levande samhälle. Trots det låter vi rädsla, nedärvda normer och gamla tankesätt styra våra liv. Vem programmerar din hjärna och vem bestämmer hur du ska tänka? Bara för att du inte stött på ett visst fenomen tidigare betyder det inte att detta är konstigt, onaturligt eller ens ovanligt – det betyder förmodligen bara att du är ovan vid just det fenomenet. För SaraClaes Schmidt handlar det om att med humorns hjälp inspirera till att byta ut fördomar och gamla tankesätt mot kunskap och kanske ett helt nytt sätt att tänka.

Det är inte de starkaste som överlever! Inte heller de mest intelligenta.
– utan de som är bäst på att anpassa sig till förändringar.

SaraClaes Schmidts föreläsningar är en blandning av inspiration, fakta, fiction och standup. Ofta används övningar och diskussioner för att uppdatera och bredda åhörarens sätt att tänka. Som en del i att konfrontera publiken med sina egna reaktioner och tankefel, föreläser SaraClaes Schmidt alltid som Sara.

Ny föreläsning: Den ofrivillige entreprenören

Boka en inspirerande föreläsning med SaraClaes Schmidt hos oss på MySpeaker!

Populära rubriker: Från Man till Människa | Olik - Lik - Unik | Den ofrivillige entreprenören

Foto: Linda Axelsson. SaraClaes Schmidt profilbild

SaraClaes Schmidt

Inspiratör, programledare och föreläsare

Boka en talare:

Vi återkommer till dig om din förfrågan så snabbt som möjligt!

Ämnen: