Nurit Nobel bannerbild

Nurit Nobel - Talare

Forskare

Nurit Nobel är forskare (doktorand) vid Handelshögskolan i Stockholm. Nurit är expert inom beteendedesign – en process för design av produkter och tjänster som bygger på insikter från psykologi och beteendevetenskap för att skapa lösningar som leder till beteendeförändring hos användare och kunder. Beteendedesign bygger på ett verktyg som kallas för ”nudging”, en metod som tar de senaste insikterna från vetenskapliga studier i beteendeekonomi och omsätter dem till praktiska verktyg för effektivare styrning och mer förutsägbart beteende hos målgruppen. Det kan exempelvis handla om att få individer att spara mer pengar, cykla till jobbet eller källsortera.

Nurit Nobel har jobbat med beteendedesign och nudging inom flera områden, till exempel finansbranschen, dagligvaruhandel, ideella organisationer och hållbarhet. Hon har föreläst om nudging och relaterade ämne på universitet, företag och stora internationella konferenser. Nurits 10-åriga erfarenhet som marknadschef och strategikonsult i stora svenska och internationella bolag kopplad med hennes masterexamen i socialpsykologi, fick Nurit att vilja överbygga klyftan mellan forskning och praktiska tillämpningar. Hon applicerar insikter från beteendevetenskap för att skapa affärs- och samhällsnytta och har jobbat med stora privata och offentliga aktörer såsom ICA, Naturvårdsverket, Arbetsförmedlingen och Systembolaget.

Nurit Nobel arbetar både med korta inspirationsföreläsningar och längre konsultuppdrag.

Här kan du läsa en aktuell artikel om nudging av Nurit Nobel.

Boka en inspirerande föreläsning med Nurit Nobel hos oss på MySpeaker!

Populära rubriker: Nudging – hur får vi människor att ändra beteende och fatta rätt beslut med hjälp av vetenskapliga verktyg | Mångfald och inkludering – hur designar vi organisationer som främjar mångfald på riktigt, vad säger vetenskap om det? | AI, algoritmer och mänskligt beslutfattande – hur agerar vi när algoritmer tar del av våra beslut?

Nurit Nobel profilbild

Nurit Nobel

Forskare

Boka en talare:

Vi återkommer till dig om din förfrågan så snabbt som möjligt!

Ämnen: