Nicklas Berild Lundblad - Talare

Filosofie doktor i informatik

Nicklas Berild Lundblad är filosofie doktor i informatik, har en jur. kand med en specialisering på IT-rätt och en fil. kand i teoretisk filosofi.  Han är författare till boken ”Frågvisare – Människans viktigaste verktyg” (2021), som liksom hans arbete i stort rör sig i gränslandet mellan framtid, teknik och samhälle. Boken handlar om den mänskliga nyfikenheten, hur den uppkommit, vad som skiljer oss från djuren.

Nicklas är global chef för techpolicy-teamet på Stripe och skriver regelbundet i Svenska Dagbladet (mest understreckare) och Axess. Han var tidigare samhällsplaneringschef på Google Inc. där han byggde upp den samhällspolitiska verksamheten i Norden (2007-2009), byggde det globala samhällsanalysteamet vid huvudkvarteret i Kalifornien (2010-2013) och ledde allt samhällspolitiskt arbete i Europa, Ryssland, Afrika, Mellanöstern och Turkiet (2013-2019).

Nicklas är Eisenhowerfellow (2006) och medlem av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin sedan 2010. 2012 utsågs han till en av Googles bästa chefer globalt och erhöll då Great Manager Award.

Nicklas Berild Lundblad har skrivit flera böcker om teknik och samhälle. Redan 2001 kom ”Teknotopier” om integritet och yttrandefrihet. Den följdes upp av ”Det låsta nätet” (2003) om kryptering på internet, ”Det säkra företaget” (2005) om informationssäkerhet och ”Om maskiner kunde tänka” (2014) om artificiell intelligens.

Exempel på föreläsningar: 

Människa och maskin

Hur kommer artificiell intelligens att påverka oss och vad krävs för att utnyttja de möjligheter som den nya tekniken ger? Nicklas ger en översikt över ämnet och dess historia, filosofi och samhällskonskvenser. Vilka gränser finns för vad en maskin kan göra och vad är människor fortfarande bättre på? Att skilja mellan hype och oväntade möjligheter är nyckeln i denna föreläsning.

Vilken är din fråga?

En föreläsning om frågor – om vad de är och hur man ställer dem bättre. Människan är unik i att hon kan ställa frågor och se världen runt om sig som en rik informationskälla – ändå uppmärksammas frågor väldigt sällan, och nästan ingen tränar på att bli bättre på att fråga. Detta trots att bättre frågor är grunden till innovation, bättre ledarskap och ett mer unikt perspektiv på världen.

Att arbeta med framtiden

Om olika metoder och tekniker för att arbeta med framtiden. Och om varför man bör göra detta, trots att framtiden inte kan förutses. Från scenario planering till super forecasters, via metoder som premortems och second opinions. Strategisk planering är en nyckel till framgång – men inte riktigt av de skäl som de flesta tror.

Boka en inspirerande föreläsning med Nicklas Berild Lundblad hos oss på MySpeaker!

Populära rubriker: Människa och maskin | Vilken är din fråga? | Att arbeta med framtiden

Nicklas Berild Lundblad profilbild

Nicklas Berild Lundblad

Filosofie doktor i informatik

Boka en talare:

Vi återkommer till dig om din förfrågan så snabbt som möjligt!

Ämnen: