Mona Riabacke bannerbild

Mona Riabacke - Talare

Fil. Dr, Civ. Ing.

Mona Riabacke föreläser tankeväckande och inspirerande om hur vi bättre kan leda oss själva och andra i tider av förändring, när osäkerheten är stor och tempot allt högre. Mona delar med sig av kunskap om hur vi på bästa sätt kan använda våra stenåldershjärnor i en ultramodern värld. Hon presenterar konkreta metoder för att kommunicera, driva förändring, öka ett individuellt ansvarstagande och förbättra organisationens samarbete.

De senaste årens snabba utveckling har lett till att företag och organisationer verkar i en alltmer komplex och osäker värld. Detta har ställt allt högre krav på både den moderna ledaren och på medarbetarna. Vi måste ofta agera snabbare, fatta beslut när vi inte är riktigt säkra och inte minst ta ett större personligt ansvar. Självledarskap blir allt viktigare. En förutsättning för att lyckas med detta är en ökad förståelse för hur vi människor fungerar, vad som driver oss, vad som håller oss tillbaka, och hur vi skapar struktur och tydlighet när inget är sig likt?

Mona Riabacke hjälper till att finna nya vägar och sätt att arbeta, när de gamla inte längre fungerar.

Mona har en gedigen erfarenhet från forskarvärlden och har arbetat på många olika typer av företag och organisationer – både inom privat och offentlig sektor.

Tillsammans är vi riktigt starka – och det börjar med var och en, som Mona brukar säga.

Boka en inspirerande föreläsning med Mona Riabacke hos oss på MySpeaker!

Populära rubriker: Att leda sig själv och andra i tider av osäkerhet/snabb förändring | Att ta eget ansvar – tillsammans! | Att våga mer imorgon än igår – ett måste för framtiden! | Att fatta beslut i en föränderlig värld | Leading yourself and others in a fast-changing environment | Creating our future

Mona Riabacke

Fil. Dr, Civ. Ing.

Boka en talare:

Vi återkommer till dig om din förfrågan så snabbt som möjligt!

Ämnen: