Mikael Karlsson bannerbild

Mikael Karlsson - Talare

Författare

Nyckeln till framtiden finns i skogen! Genom att ställa om skogsbruket kan vi öka skogens klimatnytta, hejda förlusten av biologisk mångfald och samtidigt fortsätta skörda virke. 

Mikael Karlsson är en av Sveriges främsta experter inom ekosystembaserat skogsbruk. Han har arbetar med skog i över trettio och är författare till den uppskattade boken ”Konsten att hugga träd och ha skogen kvar”

Det möjligt att lagra in hälften av alla mänskliga utsläpp av koldioxid bara genom att ställa om till ett nytt skogsbruk och restaurera naturen. Kombinerat med en snar utfasning av fossilenergi och en ökad kollinlagring i jordbruksmark har vi fortfarande en möjlighet att hejda klimatkrisen. 

Träd består till hälften av rent kol. En skog som växer dammsuger bokstavligt talat atmosfären på koldioxid. Bladen omvandlar bokstavligt talat koldioxiden till virke och syre. Allt som idag tillverkas av olja är nu möjligt att tillverka av trä. Samtidigt är vi idag så många människor att vi behöver växla över från en volym- till värdeorienterad produktion. 

Fram tills idag har fokus ofta varit att hugga mycket skog till lägsta möjliga kostnad. Detta har gjort Sverige till världsledande pappersproducenter. Samtidigt blir idag endast 20% av det som avverkas till sågade råvaror som kan ersätta stål- och betong vilket ger stora klimatvinster. 

Nu är det daggs att ta nästa steg och flytta fokus från volym- till värdeproduktion. Där en god lönsamhet skapas genom hög kvalitet, uthållighet och låg risk. Denna förskjutning från volym- till värdefokuserad produktion ökar både lönsamheten och skogens miljö- och klimatnytta.

Lönsamhet avgörs inte av hur stora volymer virke som avverkas, utan hur stort värde som blir kvart efter att kostnaderna är betalda. Med ekosystembaserat skogsbruk är det möjligt att både öka timmerandelen samtidigt som skogen bevaras till kommande generationer. 

Mikael Karlsson är en flitigt anlitad föreläsare inom skog, hållbarhet och miljö. 2017 tilldelades han Naturskyddsföreningens skogspris och 2020 nominerades Lübeckmodellen som en av tre finalister till Win Win Gothenburg Sustanibility award. Mikael har en förmåga att förmedla information på ett sätt som både är lätt att ta in och förstå. Hans engagerande och faktabaserade framförande har gjort honom till en mycket uppskattad föreläsare.

Ett axplock av tidigare kunder:

Mäklarsamfundet, Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Vernum Fastigheter, Miljödepartementet, Sveriges Riksdag, TEDx, Svenska Kyrkan, Göteborgs Stad,  Greenpeace, Linköping-,Örebro-, Växjö kommun, Naturvårdsverket.

 

Aktuella föreläsningar med Mikael Karlsson:

Nytt skogsbruk – en lösning på klimatkrisen

Från kris till möjlighet 

Ekosystembasserata skogsbruk är ett sätt att både skörda virke, skydda de naturvärden som finns kvar och samtidigt skapa möjlighet för den natur som trängt undan att komma tillbaka. 

Detta skapar en rik biologisk mångfald mitt bland skogsmaskiner och ett pågående aktivt skogsbruk.

Träd har en unik förmåga att på samma gång rensa luften på koldioxid, producera timmer och ge och syre. Rätt utformat utgör skogsbruk en helt avgörande nyckel till en hållbar framtid.   

 

Rik Biologisk mångfald 

– mitt i produktionsskogen 

Rik biologiska mångfalden i den brukade skogen har en direkt koppling till: Vilka trädslag växer i skogen. Hur grova är träden när de fälls. Hur många evighetsträd lämnas som naturhänsyn. Hur mycket grov död ved finns i skogen. Hur är kontinuiteten? Skogsbruksmetoder kan delas in utifrån hur mycket dom förändrar naturen. När en skog huggs ner och omformas till en plantage försvinner de fysiska förutsättning för mycket av den biologiska mångfald som naturligt finns i skogen. 

Genom att Lübeckmodellen har som mål att den brukade skogen skall vara lik en för platsen naturlig skog värnas de naturvärden som finns.  Samtidigt skapar en övergång till Lübeckmodellen förutsättningar för det djur- och växtliv att komma tillbaka som har trängts undan av tidigare skogsbruk. 

 

Från volym till värde  

Hur du höjer värdet i skogen  

Det är inte hur många kubikmeter som kan huggas till lägst möjliga kostnad som avgör lönsamheten av en skogsbruksmodell. Utan hur stora värden som genereras efter att kostnaderna är betalda. Lübeckmodellen generera en högre andel timmar och en ökande virkes kvalité. Vidare sjunker riskerna och skönhetsvärdet värnas. Genom en övergång till Lübeckmodellen är det möjligt att öka värdet på en skogsfastighet med över 50%.

 

Ekosystembaserat skogsbruk

En lösning i pågående miljö- och klimatkris 

Träd som växer dammsuger bokstavligt talat luften på koldioxid. En kubikmeter virke motsvarar omkring ett ton koldioxid. Genom att ställa om till ett ekosystembaserat skogsbruk på global nivå, i kombination med viss återbeskogning är det möjligt att lagra in över 20 miljarder ton koldioxid per år. Det motsvarar omkring hälften av alla mänskliga utsläpp av koldioxid – varje år. Kombinerat med snabb utfasning av fossila källor utgör en omställning av skogsbruket en av de kraftfullaste vägarna att hejda klimatkrisen. 

 

Hur du ställer om

Ekosystembaserat skogsbruk i praktiken

Naturen arbetar dygnet runt, året runt, mot det som är det för platsen naturliga. Detta drar ekosystebasserat skogsbruk nytta av. Genom att lägga upp en design som samarbetar med naturen i ställer för att lägga pengar på att motarbeta den erhålls en partner som jobbar får oss dygnet runt, år ut och år in – gratis. Under föreläsningen får du lära konsten att läsa ett landskap, och teorierna för trädval vid gallring och avverkning. Vidare går vi igenom olika former av föryngring.

 

Klimatkompensation i skogen   

Möjligheter och fallgropar 

Kol är universums fjärde vanligaste grundämne. Kol kan inte förstöras, bara byta skepnad. Klimatkompensation ger rätt hanterat en unik möjlighet att sätta fart på omställningen till framtidens hållbara samhälle. Fel genomfört förvärra det dock klimatkrisen. Till exempel genom att klimatkompensera utan att minska de faktiska utsläppen. Rätt utfört har skogen en möjlighet att fånga upp hälften av alla mänskliga utsläpp, samtidigt som naturen skyddas. 

Boka en inspirerande föreläsning med Mikael Karlsson hos oss på MySpeaker!

Populära rubriker: Nytt skogsbruk - en lösning på klimatkrisen | Klimatkompensation i skogen | Hur du ställer om | Från volym till värde | Rik Biologisk mångfald | Ekosystembaserat skogsbruk

Mikael Karlsson profilbild

Mikael Karlsson

Författare

Boka en talare:

Vi återkommer till dig om din förfrågan så snabbt som möjligt!

Ämnen: