Mikael Genberg bannerbild

Mikael Genberg - Talare

Konstnär, innovatör och entreprenör

Mikael Genberg är föreläsaren ingen ångrar att de lyssnat på.
I en alltmer digitaliserad värld då ”tänkande utanför boxen”, innovation och kreativitet står högst på många företags och organisationers önskelista är Genbergs föreläsning en upplysande, ärlig och intelligent upplevelse full av breda leenden och otaliga skratt.

Mikael Genberg använder egna och andras erfarenheter, fiaskon och framgångar som en spegel för oss alla att se hur både enkelt och komplicerat det är att vara nyskapande. Med görandet, allas våra göranden som det centrala, det som definierar oss mer än något annat ställer han frågan om vad vi faktiskt kan och får göra utifrån de yrkesroller vi har tagit och/eller blivit tilldelade oss. Vad krävs för att tänka i nya banor? Gör vi tillräckligt eller gör vi kanske för mycket? Använder vi vår egen och våra kollegers kompetens optimalt. Han återkommer till den enklaste och svåraste frågan i världen: Vad vill vi?

Mikael Genberg beskriver hur han från ekonomiska studier hamnade i ett framgångsrikt konstnärskap som utvecklats till en balansgång mellan konstnärskap och entreprenörskap. Han har startat och driver ett antal företag som arbetar med allt ifrån undervattenshotell till att sätta hus på månen men också traditionell bygg- och fastighetsverksamhet. Med stor internationell erfarenhet rör han sig obehindrat mellan branscher, skapar osannolika samarbeten mellan människor från olika företagskulturer och kompetensområden och hamnar i roller han aldrig föreställt sig.

Genbergs föreläsningar ifrågasätter gängse betraktelser av kreativa processer, framgångar och misslyckanden på ett avväpnande, underhållande sätt som lämnar åhörarna med ett leende på läpparna och tanken att i morgon då dj-r.

Boka en inspirerande föreläsning med Mikael Genberg hos oss på MySpeaker!

Populära rubriker: Hur man gör det omöjliga möjligt | Sikta mot trädtopparna och nå rymden | Nå drömmål med kreativ samverkan | Mod, Visioner och Kompetens.

Mikael Genberg profilbild

Mikael Genberg

Konstnär, innovatör och entreprenör

Boka en talare:

Vi återkommer till dig om din förfrågan så snabbt som möjligt!

Ämnen: