Marie Ryd bannerbild

Marie Ryd - Talare

Doctor in medical sciences, föreläsare & senior konsult

Marie Ryd är doctor in medical sciences, föreläsare, senior konsult och en av grundarna till Missing Links AB. Hon har en bakgrund som forskare på tarmfloran med en grundutbildning som tandläkare, vetenskapsjournalist och entreprenör. I över 20 år har hon följt nya forskningsrön om hjärnan och funderat över dess implikationer för arbetslivet. För 10 år sedan grundade hon och var chefredaktör för den forskningsinformationstjänsten Holone. Till sin hjälp hade hon ett vetenskapligt råd av aktiva hjärnforskare.

Hållbart själv/ledarskap, lärande organisationer och psykologisk trygghet står idag högst på många organisationers önskelista. Till synes mycket på en gång. Men det bästa är att allt hänger ihop, säger Marie Ryd. Hon kan förklara och förmedla forskningsbaserad kunskap om oss människor och vår arbetsmiljö enkelt och med sådan passion att de som lyssnar inspireras till omedelbar förändring. Och de som hört henne håller med! Det går inte att ducka för den nya kunskapen, säger hon med eftertryck, och vilar tryggt i internationellt erkänd forskning.

I kunskapssamhällets ”maskineri” är det hjärnan som är motorn och som producerar organisationens intellektuella kapital. De flesta är noga med att teckna Serviceavtal för allt från skrivare till tung teknisk utrustning. Marie Ryd ställer nu den utmanande frågan: Men hur många av oss har tecknat Serviceavtal för vårt kognitiva maskineri? Här gömmer sig nämligen nycklarna till hur man skapar flow, lärande, psykologisk trygghet och en hållbar arbetsmiljö. Vad mera är – idag vet vi ju att hjärnan är både formbar och stabil. Men hur väl utnyttjar vi den kunskapen egentligen? Kan jag påverka min hjärna så den blir mer motståndskraftig, tänker klarare och fattar bättre beslut? Och, det omvända, vad händer när vi ”kör över” och inte respekterar hjärnans stabila behov?

Med inspirerande, helst interaktiva föredrag och verktyg manar Marie till reflektion och transformation samtidigt som hon slår fast grundbultarna för hur man utvecklar hållbart själv/ledarskap, lärande och en psykologiskt trygg arbetsmiljö.

Boka en inspirerande föreläsning med Marie Ryd hos oss på MySpeaker!

Populära rubriker: Hållbarhet – på hjärnans villkor | Psykologisk trygghet och den sociala hjärnan | "Neurohacking" – om kognitiv andning | Lärande mindset

Marie Ryd profilbild

Marie Ryd

Doctor in medical sciences, föreläsare & senior konsult

Boka en talare:

Vi återkommer till dig om din förfrågan så snabbt som möjligt!

Ämnen: