Margaretha Öström bannerbild

Margaretha Öström - Talare

Organisationskonsult, coach & författare

Margaretha Öström är organisationskonsult, coach, författare och en mycket uppskattad föreläsare.

Margaretha är utbildad civilekonom med en M.Sc. i Personnel Management från London School of Economics. Hon har lång chefserfarenhet (vd & teamchef) av att bidra till utveckling och skapa goda samarbeten i olika organisationer, och dessutom över tjugo års erfarenhet som organisationskonsult inom det arbetspsykologiska området. Med hjälp av sin djupa kompetens inom personlighets- och gruppsykologi genomför hon ledarurval, ledar-/medarbetar- och grupputveckling, coachar individer och grupper, och håller inspirerande föreläsningar, workshops och utbildningar.

Hon är föreläsaren för dig som vill få bättre insikt om dina egna och ditt teams styrkor och drivkrafter. Med värme, fakta och på vetenskaplig grund föreläser Margaretha Öström om ledarskap, medarbetarskap, utveckling och hållbarhet för hjärnan. Med sin förmåga att skapa tillit och förtroende utgår Margaretha alltid från kundens perspektiv i sina föreläsningar och workshops. Målet är att arbeta långsiktigt och hållbart, och på så sätt bidra till organisationens och individens utveckling över tid. Hon visar med avstamp i arbetspsykologi och neurovetenskap hur vi kan stärka vår samverkan som team. Från en föreläsning eller workshop med Margaretha får du med dig praktiska verktyg och teorier.

Margaretha har även författat boken ”Hållbar hjärna med mindfulness”. I boken belyser hon hur du bygger ett mer hållbart och medvetet själv- och ledarskap som inkluderar ett större mått av fokus, inre lugn och strategiskt tänkande. Hon är också utbildad mindfulnessinstruktör (enligt originalprogrammet MBSR, Massachusetts Medical School, USA) och ICF-certifierad coach.

Med professionalism, nyfikenhet och en god förmåga att lyssna hjälper Margaretha Öström er att ta nya kliv som team eller företag. Hon föreläser både på svenska och engelska.

 

Aktuella föreläsningar:

Hållbar hjärna – ett bootcamp för hjärnan!

Vi lever i ett distraktionssamhälle där fokus är en bristvara. Omringad av ett ständigt informationsflöde handlar framgång idag om hur väl du förvaltar ditt uppmärksamhetskapital. När vi tappar fokus agerar vi per automatik och låter autopiloten styra. Vi tar de lätta istället för de långsiktigt rätta besluten för oss själva – vilket kan föra in oss på en farlig väg mot stress och ohälsa. Att ha fokus är själva grunden till att nå dit du vill, oavsett om det handlar om att utföra en arbetsuppgift eller minska din stress. Låt Margaretha Öström guida dig igenom ett bootcamp för hjärnan!

I den här föreläsningen är fokus bland annat det här:

 • Hur hjärnan fungerar och hur du kan minska din stress och öka ditt fokus
 • Hur vi går från att styras av bruset omkring oss till att själv ta kontrollen
 • Hur vi går från kvantitet till kvalitet
 • Hur vi går från tidsbrist till att investera tid i rätt saker
 • Du får träna din uppmärksamhetsmuskel för ett ökat fokus och minskad stress
 • Du får flertalet praktiska tips och övningar som du kan använda i din vardag

 

Superkrafter!

Har ni hittat era superkrafter? Genom att upptäcka vad vi verkligen drivs och motiveras av kan vi minska energidränage och öka vår prestation och vårt välmående. Vi kan lättare arbeta med istället för mot oss själva och vad vi behöver. Vi ökar vårt välbefinnande och når harmoni med oss själva och andra. Det är ett mer hållbart sätt att leva och arbeta som inte står i motsatsförhållande till prestation och resultat. Tvärtom så uppnår vi resultat snabbare och lättare genom att styra oss själva inifrån och ut med hjälp av våra unika superkrafter. Låt Margaretha Öström identifiera er organisations superkrafter!

I den här föreläsningen är fokus bland annat det här:

 • Alla får möjlighet att identifiera sina superkrafter
 • Vi ser hur dessa kan nyttjas på bästa sätt
 • Vi ser hur vi kompletterar varandra
 • Ökat samarbete och motivation i organisationen
 • Ökat välmående och resultat i organisationen

 

Boka en inspirerande föreläsning med Margaretha Öström hos oss på MySpeaker!

Populära rubriker: Hållbar hjärna | Hållbart självledarskap & hållbart arbetsliv | Mindfulness/fokusträning | Ledarskap | Leda förändring/förändringsledarskap | Coachande ledarskap | Motivation & engagemang | Fokus och tidseffektivitet | Effektiva team och teamutveckling

Margaretha Öström

Organisationskonsult, coach & författare

Boka en talare:

Vi återkommer till dig om din förfrågan så snabbt som möjligt!

Ämnen: