Maj Sörensen Ringi bannerbild

Maj Sörensen Ringi - Talare

Managementkonsult, Coach, Millennial

Hur leder vi millennials och generationer därefter? Frågan har ställts otaliga gånger av såväl ledare, forskare och författare men osäkerheten finns fortfarande kvar och många organisationer kämpar med att attrahera, leda och behålla yngre medarbetare.

Maj Sörensen Ringi är stereotypen av en Millennial så som de beskrivs, med vilja att vara delaktig, snabbt få möjlighet att påverka och starka tro på sin generations förmåga. Med referenser till den senaste forskningen och exempel från egna erfarenheter i arbetslivet, föreläser Maj om vilka krav hennes generation ställer på sina ledare och organisationer.

Millennials vill ha ledarskap, inte chefskap. De förväntar sig en närvarande ledare som ger feedback, utmanar dem och lyssnar på deras idéer. De vill ha ett tydligt syfte med sitt arbete, gärna kopplat till något större än de själva. De vill ha frihet och flexibilitet, utföra sina uppgifter var de vill, när de vill, och på sitt eget sätt. Lyckas organisationer att uppfylla dessa förväntningar, så finns det ingen gräns på den potential och drivkraft som Millennials har att erbjuda.

Maj Sörensen Ringi utvecklar framtidens ledare. Hon jobbar som Management Konsult på Knowit, där hon fokuserar på förändringsledning och ledningsgruppsutveckling. Hon är Certifierad Coach och hjälper ledare på flera internationella bolag att utveckla sitt ledarskap. Maj har också deltagit i ett omvänt mentorskap där hon var mentor åt Knowits koncernchef, och hon är nu en del av mentorplattformen Mentorerna.se där hon erbjuder omvänt mentorskap till ledare runt om i Sverige. Hon har tidigare erfarenhet inom försäljning och rådgivning på CRM bolaget Salesforce, där hon arbetade med kunder som misslyckats med sin implementation och hjälpte dem att komma tillbaka på banan genom rådgivning kring tydlig målstyrning och förändringsledning.

Boka en inspirerande föreläsning med Maj Sörensen Ringi hos oss på MySpeaker!

Populära rubriker: Att leda millennials | Framtidens organisationer | Framtidens ledarskap

Maj Sörensen Ringi

Maj Sörensen Ringi

Managementkonsult, Coach, Millennial

Boka en talare:

Vi återkommer till dig om din förfrågan så snabbt som möjligt!

Ämnen: