Lennart Wittberg bannerbild 2

Lennart Wittberg - Talare

Författare och strategisk rådgivare

Lennart Wittberg föreläser om strategisk utveckling för offentlig sektor. Lennarts  föreläsningar utmanar ofta befintliga tankesätt och ger samtidigt förklaringar till varför  offentlig sektor fungerar som den gör. Han beskriver sammanhangen på ett tydligt sätt och  ger konkreta tips på hur verksamheter inom offentlig sektor kan bli ännu bättre.

Lennart har en lång bakgrund som strateg inom offentlig sektor. Bland annat har han jobbat  på Skatteverket i många år och där haft en avgörande roll i Skatteverkets förändring ”Från  fruktad skattefogde till omtyckt servicemyndighet” och är också medförfattare till en bok med denna titel. Idag arbetar Lennart som rådgivare, utbildare och föreläsare för hela offentlig sektor och är  väl insatt i de utmaningar som myndigheter, kommuner och regioner har att hantera. Han har skrivit flera populära böcker om förändring, om hur man kan göra och tänka.

Lennart föreläser ofta utifrån begrepp som komplexitet och systemsyn eftersom offentlig sektor har att hantera svåra och komplexa samhällsfrågor, ofta i stora organisationer med  många olika uppdrag. Det gör det viktigt att se och förstå verkligheten sådan den faktiskt är och att, som Lennart brukar framhålla, att gå från organisationsnytta till samhällsnytta. Lennart Wittberg förklarar på ett övertygande sätt hur det är möjligt för organisationer inom offentlig sektor att både bli mer effektiva och mer uppskattade, om de förmår att gå vidare från det tankeparadigm som kallas New Public Management.

Föreläsningarna kännetecknas av att de är skräddarsydda efter målgrupp och sammanhang samt att han alltid behandlar de olika ämnena med stor tankeskärpa och  precision. Lennart är alltid väl påläst och bygger sina föreläsningar både på erfarenhet och fakta från studier och forskning.

Förutom föreläsningar genomför Lennart Wittberg utbildningar och workshops och han deltar gärna i  paneldiskussioner. Hans specialitet är att delta i fria diskussioner med ledningsgrupper eller andra grupperingar där deltagarna fritt får ställa frågor och bolla tankar, utan att det  behöver följa en förutbestämd agenda.

Boka en inspirerande föreläsning med Lennart Wittberg hos oss på MySpeaker!

Populära rubriker: Förnya offentlig sektor | Styrning utifrån systemsyn | Effektiv myndighetsutövning som leder till ökat förtroende | Styra och leda komplexa verksamheter | Tillitsbaserad styrning | Styrning för en effektiv verksamhet

Lennart Wittberg profilbild

Lennart Wittberg

Författare och strategisk rådgivare

Boka en talare:

Vi återkommer till dig om din förfrågan så snabbt som möjligt!

Ämnen: