KarinStåhl - banner

Karin Ståhl - Talare

Grundare VD Arbetsplatsstrateg Förändringsledare Talare

Med en gedigen erfarenhet av och kunskap om dagens arbetsliv tar Karin Ståhl med oss på resan mot morgondagens arbetsliv. Med avstamp i dagens och kunskap om gårdagens.

Redan på 1990-talet började Karin arbeta inom kontor, FM-service och lokaler, då inom industrikoncernen ABB. En omvälvande period i den koncernens utveckling och en period för Karin med en bredd redan då inom lokalplanering, stödtjänster och stöd för utveckling av arbetssätt på kontor. Efter ABB följde några år med hyresgästrådgivning, projektledning, flyttprojekt, lokalplanering och upphandling, för att specialisera sig på vad som händer med arbetssätt och organisation inför och under förändringar av arbetsplatsen. Efter att ha haft ansvar för ett antal verksamheter var det naturligt att i början av 2013 grunda och driva bolaget GoToWork AB, som Karin Ståhl idag är VD för.

Idag är Karin och bolaget nischat mot att stötta organisationer till ”välmående medarbetare och lönsamma arbetsplatser”. Det gör de genom att designa ett hållbart arbetsliv med utgångspunkt i en hållbar utveckling och perspektiven människan, tekniken och platsen. Karins vision är att utrota alla onda arbetsplatser och, närmast geografiskt, skapa goda arbetsplatser för de uppåt tre miljoner i Sverige som, i vanliga fall, mer eller mindre dagligen går till sina arbetsplatser på det vi ofta kallar kontoret.

Karin har i sin roll som företagsledare, arbetsplatsstrateg och förändringsledare stöttat och hjälpt hundratals organisationer genom åren att nå sina mål och visioner för arbetssätt och arbetsplats. Förutom genom det egna konsultbolaget även genom att bidra till branschens utveckling, till exempel genom styrelsearbete hos IFMA International Facility Management Association, och grundandet av det kvinnliga branschnätverket Byggare Berit.

En grundläggande egenskap hos Karin är hennes nyfikenhet och förmågan att se runt hörn och ”se in i framtiden”. När aktivitetsbaserat arbete som begrepp blev mer känt, runt år 2008-2009, i Sverige hade Karin sedan flera år arbetat med stöd för det till många organisationer. Likaså behovet av digitalisering för kunskapsroller och administrativa funktioner, vikten av gott ledarskap och starkt självledarskap, möjlighet för distans- och distribuerat arbete med mera. Dagligdags består arbetet för kunder i uppdrag av att omsätta framtida förväntningar på arbetsliv och arbetssätt i konkreta och omsättningsbara lösningar för arbetsplatsen, stötta i förändringen av dem, och att forma och driva program för individer och organisation för att skapa förutsättningar för rörelse i organisationer som åstadkommer bestående förändringar.

Karin Ståhl kan kontorets historia på sina fem fingrar, och relaterar otvunget till den i relation till dagens volatila värld, samhällsutvecklingen och de krav och förväntningar som ställs på arbetslivet. Inom sina kunduppdrag och i talaruppdrag kan Karin leverera ett brett spektrum av föreläsningar inom de faktaområden där hon är expert. Även utbildningar och workshops för större och mindre grupper och på alla nivåer i organisationen inom expertområdena gör Karin.

Boka en inspirerande föreläsning med Karin Ståhl hos oss på MySpeaker!

Populära rubriker: Framtidens arbetsliv | Framtidens arbetssätt | Hjärnsmart arbete® | Hjärnsmart arbetsplats | Det coola managementverktyget | Det nya normala | Här och därarbete | Självledarskap

Karin Ståhl

Grundare VD Arbetsplatsstrateg Förändringsledare Talare

Boka en talare:

Vi återkommer till dig om din förfrågan så snabbt som möjligt!

Ämnen: