Kajsa Asplund - Talare

Psykolog & Fil. Dr Företagsekonomi

Kajsa Asplund är utbildad psykolog och fil.dr i företagsekonomi. Hennes forskning vid Handelshögskolan i Stockholm fokuserar på effekterna av talent management på medarbetares motivation, självbild och lojalitet. Kajsas specialitet är med andra ord hur organisationer ska göra för att attrahera, identifiera, utveckla och behålla talang.

Som psykolog intresserar sig Kajsa Asplund för hur man som medarbetare påverkas av att exempelvis bli eller att inte bli utsedd till talang. Hon intresserar sig för hur globalisering, digitalisering och en ny generations inträde påverkar förutsättningarna för talent management. Hur behåller man talanger i en tid då allt fler vill göra flera karriärer under sitt arbetsliv? Hur behöver ledarskapet se ut när unga efterfrågar feedback och snabb utveckling? Kajsa pratar också ofta om engagemanget på arbetsplatsen. Hur hittar man energi, kraft och uthållighet på jobbet? Och hur hittar du ditt FLOW?

Kajsas passion är att använda gedigen psykologisk forskning i kombination med goda exempel från verkligheten för att hjälpa organisationer att på ett bättre sätt ta tillvara medarbetarnas förmågor. Hon visar med sin forskning och erfarenheter hur dagens organisationer kan använda talang som en avgörande konkurrensfördel, hur man kan locka och behålla rätt medarbetare och varför företag behöver ta sig en funderare på hur man ser på begreppet talang.

Kajsa Asplunds forskning har rönt uppmärksamhet i bland annat Metro, Metro Student, Chef och Ledarnas medlemstidning. Hon har anlitats för workshops och konsultuppdrag av bland andra SEB, Accenture, Chalmers och Netcompetence. 2018 var hon en av två författare bakom Studieförbundet Näringsliv och Samhälles (SNS) rapport Talent management i svenska organisationer. 2019 släppte hon boken ”Talang för människor”.

Boka en inspirerande föreläsning med Kajsa Asplund hos oss på MySpeaker!

Populära rubriker: Talent management

Kajsa Asplund profilbild

Kajsa Asplund

Psykolog & Fil. Dr Företagsekonomi

Boka en talare:

Vi återkommer till dig om din förfrågan så snabbt som möjligt!

Ämnen: