Jonas Nilsson bannerbild

Jonas Nilsson - Talare

Lärare, författare och föreläsare

Jonas Nilsson är lärare och har arbetat i s.k. utsatta områden i över 20 år. Under sina år som lärare har han utvecklat en rad tankar om hur man kan vara en god ledare i klassrummet. 2015 började Jonas Nilsson att delta i den offentliga skoldebatten genom skrivandet av debattartiklar och sedan 2016 publiceras merparten av hans texter i rikstäckande tidningar såsom Svenska Dagbladet, Expressen eller Aftonbladet.

I augusti 2020 gav Jonas ut sin första bok om klassrumsledarskap. Den heter ”Handbok i klassrumsledarskap” (Liber förlag) och skrevs tillsammans med universitetslektorn Martin Karlberg. Martin och Jonas håller i nuläget på med en text om ledarskap till alla Sveriges lärare, som kommer att läggas ut som gratismaterial på Skolverkets hemsida i december.

Det som utmärker Jonas Nilsson som författare och föreläsare är att han på ett tydligt sätt talar om vad exakt man kan göra som lärare och ledare i olika situationer. Han ger konkreta verktyg för att vara tydlig, visa sig trovärdig och för att skapa goda relationer. Alla metoder han berättar om har stöd i forskning och beprövad erfarenhet. Det ledarskap Jonas Nilsson beskriver fungerar inom alla åldrar i skolan, och även för oss vuxna, inom yrkeslivet.

Boka en inspirerande föreläsning med Jonas Nilsson hos oss på MySpeaker!

Populära rubriker: Ledarskapet i klassrummet - en verktygslåda

Jonas Nilsson profilbild

Jonas Nilsson

Lärare, författare och föreläsare

Boka en talare:

Vi återkommer till dig om din förfrågan så snabbt som möjligt!

Ämnen: