Jon Forssell bannerbild

Jon Forssell - Talare

Beteendevetare

Happy Work!

Med värme, energi, glädje, humor och allvar ger Jon Forssell er förutsättningar att utecklas tillsammans. Att hitta nya sätt att jobba ihop, så att era arbetsdagar både blir roligare, gladare och mer produktiva. Att bygga en kultur som främjar utveckling, att hitta nya vägar att lösa nya utmaningar.

Med utgångspunkt från modern forskning ger Jon konkreta exempel på nyckelbeteenden för att utvecklas både som individer och grupp – men alltid tillsammans.
För vi är avgörande för varandras framgång och välmående.

Jon Forssell är en kunning uppskattad föreläsare inom flera ämnen och kombinerar innehållet efter önskemål och behov.

Lika bekväm på engelska som svenska, och online som fysiskt.

Motivation
Efter föreläsningen kan ni…

 • skapa och upprätthålla motiverande arbetssätt som grupp
 • hitta arbetssätt som gör dig motiverad på individnivå
 • hjälpa hjärnan att fokusera på det du bestämmer är viktigt
 • förstå sambanden motivation och produktivitet

 

Kreativitet & Innovation
Efter föreläsningen kan ni…

 • hjälpa varandra att bli mer kreativa och bygga en kreativitetsfrämjande kultur
 • få en ökad förståelse för kreativitetsfrämjande ledar- och medarbetarskap
 • skapa rätt brainsets; förutsättningar för hjärnan att arbeta kreativt
 • arbeta metodiskt i innovationsprocessen för att hitta rätt lösning

 

Produktivitet
Efter föreläsningen kan ni…

 • skapa förutsättningar för hjärnan att fungera som bäst
 • nya metoder för att utvärdera och utveckla produktivitet
 • hjälpa varandra att bli mer produktiva
 • prioritera att göra rätt saker, på rätt sätt

 

Team och bättre samarbete
Efter föreläsningen kan ni…

 • skapa trygga team genom ökad tilliten till varandra
 • hjälpa varandra att bli era bästa jag
 • minskat produktionsbortfall på grund av osäkerhet, stress och personkonflikter

 

Boka en inspirerande föreläsning med Jon Forssell hos oss på MySpeaker!

Populära rubriker: Motivation | Kreativitet & Innovation | Produktivitet | Team & Bättre samarbete

Jon Forssell profilbild

Jon Forssell

Beteendevetare

Boka en talare:

Vi återkommer till dig om din förfrågan så snabbt som möjligt!

Ämnen: