Johan Norén

Johan Norén - Talare

Föreläsare

Johan Norén är tidigare ishockeyspelaren som i ung ålder intresserade sig för coachning, mentalträning samt ledarskap.

Med erfarenhet av idrotten, näringslivet, sjukvården, många år som coach och nyfikenhet till ledarskap har gjort att Johan nu jobbar som rådgivare till några av landets mest framstående organisationer och företagsledare.

För alla är det nu nya tider med andra förutsättningar – i privatlivet såväl som i arbetslivet. Vikten av eget ansvar, att gemensamt skapa arbetsglädje i en digital arbetsmiljö och som ledare bibehålla en arbetsplats med produktiva och välmående medarbetare. Johan Norén berör allt detta i sina föreläsningar och delar med sig av insikter om hur du kan skapa förutsättningar för att få ett välmående team och skapa hållbara medarbetare.

Johan Norén fördjupar ständigt sina kunskaper ytterligare inom coachning, ledarskap samt stress och intervjuat företagsledare och människor ifrån olika delar av samhället för att fördjupa sig i de bakomliggande faktorerna till stress. Helt enkelt hur man kan jobba förebyggande för att bibehålla en hög produktivitet och långsiktig hållbar hälsa för sig själv och på arbetsplatser. Johan pratar om hur viktigt det är med gränsdragning i ett arbetslivet och den digitala världen, om vikten av återhämtning och om att prestation inte behöver innebära att må dåligt. Hur du som chef kan skapa arbetsglädje och förutsättningar för välmående medarbetare.

Johan Norén utbildar ledningsgrupper och företag i hur man kan öka kunskapen och kunna tolka signaler på obalans och överbelastning, och om hur man kan öka produktiviteten för ett företag med ett tydligt och modernt ledarskap. Johan ger dig ökad kunskap i hur du kan identifiera bakomliggande faktorer som orsakar ineffektivitet och stress, känna mindre press och minskad stress och en ökad motivation till att skapa den dagliga arbetsglädjen där livet och jobbet fungerar i en långsiktig harmoni.

Johan själv jobbade under flera år som försäljningschef och blev långtidssjukskriven till följderna av stressrelaterad ohälsa med tillhörande utmattningsdepression. Hans räddning blev bland annat fysik aktivitet, att sätta ord på känslor, våga be om hjälp, jobba i små steg samt långsiktigt hållbara friskvårdsstrategier.

Några av Johans nyckelord är social hållbarhet, självledarskap, arbetsglädje, stresshantering, kommunikation, att hantera förändring, dialog och den hållbara människan. Han återkommer ofta till ”basen” i välmåendet – att återhämta sig på ett smart sätt. Och att våga vara lat.

Boka en inspirerande föreläsning med Johan Norén hos oss på MySpeaker!

Populära rubriker: Ökad produktivitet och ökad arbetsglädje genom minskad stress.

Johan Norén Profibild

Johan Norén

Föreläsare

Boka en talare:

Vi återkommer till dig om din förfrågan så snabbt som möjligt!

Ämnen: