Jesper Berlin bannerbild

Jesper Berlin - Talare

fd Elitsoldat, föreläsare, Ledarutvecklare

Att leverera under press, leda i förändring och hantera risker och hot. Allt detta är ämnen som Jesper Berlin berör under sin föreläsning.

Jesper ”Bella” Berlin har röjt terroristbomber och minor på flera kontinenter under svåra förhållanden. Under 30 år i Försvarsmakten och 14 av dom vid Särskilda Operations Gruppen (SOG) har han vid flera tillfällen satt ihop grupper för att arbeta i högriskmiljöer.

Han kommer att berätta sin syn på hur man får grupper att leverera, hur sätter man upp mål och når dom. Med sina erfarenheter från tiden inom specialförbanden pratar Jesper om vikten av att inte bara fokusera på prestation, utan att ha förbättring i fokus, d.v.s. vad kan vi göra bättre nästa gång? Hur vänder vi våra svagheter till styrkor?

Jesper Berlin har även medverkat som en av instruktörerna i Elitstyrkans Heligheter Sverige på TV4.

Jespers föreläsning handlar om allt från drivkraft, hu man är en föregångare, mål och vision. Han pratar om hur man bygger ett framgångsrikt lag och hur man får det att leverera. Vad är det som gör att vissa grupper presterar så mycket bättre än andra?

En föreläsning med Jesper anpassas efter era behov men innehåller exempel och historier från Jespers liv.

Boka en inspirerande föreläsning med Jesper Berlin hos oss på MySpeaker!

Populära rubriker: Sätta mål och nå dom | Skapa ett samverkande Team | Träna effektivt

Jesper Berlin profilbild

Jesper Berlin

fd Elitsoldat, föreläsare, Ledarutvecklare

Boka en talare:

Vi återkommer till dig om din förfrågan så snabbt som möjligt!

Ämnen: