pexels-andrea-piacquadio-3758105 (1)

Henrik Eriksson - Talare

Professor

Henrik Eriksson är professor i kvalitets- och verksamhetsutveckling på Chalmers Tekniska Högskola. Han har i över tjugo år forskat på vad som kännetecknar verksamheter som är framgångsrika och som lyckas åstadkomma fantastiska resultat över tid. I Henriks inspirerande och engagerande föreläsningar förklarar han varför förbättring är att föredra framför implementering och förändring.

Med en gedigen erfarenhet inom organisation och management har Henrik anlitats som föreläsare till företag, myndigheter, regioner, kommuner och organisationer i hela Sverige. I Henriks föreläsningar delar han med sig om vad som, enligt forskningen, leder till framgång, samt de fem principer som gör verksamheter bättre.

Han kan konsten att göra forskningen om organisation och management mer lättillgänglig, och inkluderar konkreta exempel och interaktiva moment i sina föreläsningar. Henrik Eriksson går även igenom viktiga och genomgripande trender, och visar hur organisationer behöver utvecklas för att vara framgångsrika i framtiden.

Han har fler än femtio vetenskapliga publiceringar och hans forskning är publicerad i högt rankade vetenskapliga tidskrifter. Utöver detta har Henrik Eriksson även själv författat ett flertal böcker, och dessutom varit medförfattare. I den populärvetenskapliga boken, ”Sveriges bästa verksamheter”, sammanfattade Henrik forskningen om framgångsrika organisationer och företag. I boken summerar han fem principer som bidrar till framgång. En viktig poäng är att det primärt inte handlar om de finansiella resultaten utan om att i hög grad uppnå verksamhetens syfte och tillfredsställa behoven hos dem som verksamheten är till för. I Henrik Erikssons föreläsningar får även publiken ta del av hans spännande slutsatser.

Boka en inspirerande föreläsning med Henrik Eriksson hos oss på MySpeaker!

Populära rubriker: Sveriges bästa verksamheter

Henrik Eriksson

Professor

Boka en talare:

Vi återkommer till dig om din förfrågan så snabbt som möjligt!

Ämnen: