Hans Renman bannerbild

Hans Renman - Talare

Entreprenör

Hans Renman, är utbildningsentreprenör, uppskattad föreläsare, moderator, fd VD på Apple Professional Development i Sverige och en central aktör i de senaste årens skolutveckling och den svenska skolans digitalisering. Han har även arbetet som innovations- och digitaliseringsstrateg på Vinnova och SKR och har de senaste åren haft fokus på digitalisering och utveckling av hälso- & träningsbranschen, bl a med apputveckling och onlinetjänster.

Hans Renman föreläser underhållande och engagerat om innovationsledarskapet strategiska betydelse i vår brytningstid.

Organisationer behöver vara mycket mer innovativa, nytänkande och snabbrörliga än tidigare – men hur ska det gå till? Från ett inledande, framtidsspanande helikopterperspektiv ser Hans Renman till att forskning, internationella erfarenheter och framgångsrika hands on-exempel får lika delar av strålkastarljuset. Helhetsgreppet står i centrum, liksom ett salutogent, framåtsyftande anslag – alltid med fokus på passion, motivation och innovation.

Aktuell föreläsning:

Ledarskap för lärande – en lärande organisation

En ”lärande organisation” har länge varit en populär metafor för en arbetsplats där medarbetare ständigt befinner sig i en framåtrörelse, där de ständigt ställer om, förbättrar, förändrar och bygger nya förmågor. Lite för ofta används uttrycket mer som ett önskemål eller en vision, snarare än något som faktiskt finns på riktigt. För det finns ett problem med att skapa en äkta lärande organisation: Det kräver ledarskap, strategi och uthållighet.

De senaste decenniernas blixtsnabba tekniska utveckling har stimulerat utvecklingen av lärande organisationer, i synnerhet i snabbrörliga teknikbolag. Men i takt med allt snabbare samhällsförändringar är nu behovet av att vara en lärande organisation en realitet för alla, även inom offentlig sektor eller branscher som tidigare inte haft samma behov av ständig innovation och utveckling.

Det centrala i lärande organisationer är ledarskapet, och i denna föreläsning lyfter Hans framgångsfaktorer från innovationsdrivna organisationer, och visar hur dessa kan anpassas till alla organisationer, inte minst inom offentlig sektor.

Framtiden är redan här – nu gäller det att vi kommer dit!

Vi lever i en brytningstid. De snabbt framväxande ekonomierna har redan börjat vända upp och ned på den globala maktbalansen. Detta tillsammans med klimatutmaningar, ny mediaekologi,
värderingsförändringar, teknikutveckling, mobilitet och internet gör att vi lever i en tid som ser de mest omfattande förändringarna någonsin. Varför sker dessa förändringar? Vad kan vi förvänta oss av framtiden? Och hur ska vi se till att vi kommer dit?
Det här är en underhållande och engagerad föreläsning om behovet av analys, nytänkande och mod. Inte minst så är det en föreläsning som kretsar kring innovation: Vad är det? Hur kan den stimuleras? Hur designar man ett ledarskap för innovation?

Boka en inspirerande föreläsning med Hans Renman hos oss på MySpeaker!

Populära rubriker: Framtiden är redan här - nu gäller det att vi kommer dit! | Ledarskap för innovation och digitalisering | Skolan i en global, mobil och digital värld | Att digitalisera en bransch

Hans Renman profilbild

Hans Renman

Entreprenör

Boka en talare:

Vi återkommer till dig om din förfrågan så snabbt som möjligt!

Ämnen: