Hanna Wallensteen bannerbild

Hanna Wallensteen - Talare

Leg. psykolog och föreläsare

Hur möter och bemöter vi det som vi uppfattar som annorlunda? Hur kommer det sig att vissa påstår att vi har problem med rasism på arbetsplatsen när andra aldrig märkt av något sådant? Vad får stereotypa förväntningar och fördomar om vår bakgrund för konsekvenser för våra prestationer och vår hälsa? Hur skapar vi miljöer där alla känner att de kan vara sig själva och nå sin fulla potential?

Hanna Wallensteen hanterar känsliga frågor på ett samtidigt underhållande och seriöst sätt och hennes föreläsningar brukar beskrivas som tänkvärda och inspirerande.

Hannas föreläsningar utgår ifrån socialpsykologiska teorier och belyser hur normer, stereotyper och grupprocesser kan samverka och skapa inkludering respektive utanförskap. Konkreta exempel och egna erfarenheter ger fördjupning och känslomässig färg åt teorierna. Genom att vända och vrida på perspektiven väcker Hanna igenkänning och nya tankar. Föreläsningarna innehåller också handfasta tips och strategier som kan appliceras direkt i såväl privat som i arbetslivet.

Hanna Wallensteen är legitimerad psykolog och själv adopterad från Etiopien. Sedan 1999 har hon föreläst om frågor som rör normer, rasism och inkludering. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med människor i kris och svåra situationer från sammanhang såsom socialtjänst, skola, psykiatri och fristående organisationer. Idag delar Hanna sin tid mellan att ge föreläsningar och handledning samt individuella terapier och stödsamtal på sin privata mottagning.

 

Hannas föreläsningar utformas efter uppdragsgivarens önskemål, men utgår ofta ifrån nedanstående ämnen:

Under huden – om hur vi kan förhålla oss till minoritetsstress

En föreläsning om hur vi kan hantera den stress som uppstår när människor oroar sig för att bli negativt bemötta baserat på sin position och identitet i samhället. Bra för alla som vill verka för mer inkluderande och jämlika arbetsplatser och särskilt för t ex chefer och HR

Så lagom svensk – en föreläsning om normer, rasism och inkludering

Passar bra för personal inom exempelvis socialtjänst, skola, barnomsorg, hälso- och sjukvård, civilsamhället och rättsväsendet.

Att möta adopterade – Hur är det att vara att vara adopterad?

En föreläsning för dig som möter adopterade i ditt arbete och för dig som är närstående till en adopterad.

Boka en inspirerande föreläsning med Hanna Wallensteen hos oss på MySpeaker!

Populära rubriker: Under huden – om hur vi kan förhålla oss till minoritetsstress | Att möta adopterade – Hur är det att vara att vara adopterad? | Så lagom svensk – en föreläsning om normer, rasism och inkludering

Hanna Wallensteen profilbild

Hanna Wallensteen

Leg. psykolog och föreläsare

Boka en talare:

Vi återkommer till dig om din förfrågan så snabbt som möjligt!

Ämnen: