Fredrik Ullén - Talare

Professor i kognitiv neurovetenskap

Fredrik Ullén är hyllad pianist och professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet i Stockholm. Hans forskning om kreativitet, inlärning och flow har fått stor genomslagskraft i både nationella och internationella medier.

Fredriks forskning är fokuserad på expertisens och kreativitetens neuropsykologi, alltså de mekanismer i hjärnan som tillåter oss att prestera på hög nivå inom ett viss fält, efter många år av målinriktad träning. Specifika intressen är till exempel hur hjärnan representerar och kontrollerar musikaliska färdigheter, betydelsen av intern motivation för inlärning och kreativitet, och hur expertis beror av ett samspel mellan gener och miljö. Fredrik och hans team studerar också musikalisk improvisation som en modell för att förstå kreativ problemlösning och dess hjärnmekanismer.

Fredrik Ulléns forskning sker bland annat i samarbete med flow-begreppets skapare, världskände Mihály Csíkszentmihályi. Själva begreppet Flow kan beskrivas som när man är i ett tillstånd av koncentration och välmående som människor kan gå in i, om de ges stimulerande uppgifter. Psykologiskt Flow är när allt fungerar som det ska, vi har en känsla av att vi är ett med det vi gör. Fredrik och Mihály har bland annat kunnat se i sin forskning hur Flow är viktigt för framgång, inte bara för individen utan också för gruppen. Om ett team hittar Flow påverkar det långsiktigt motivation, engagemanget hos gruppen, välbefinnandet och produktiviteten.

När Fredrik Ullén föreläser utgår han från sin forskning om flow, inlärning och kreativitet, utifrån vår musikaliska hjärna. Han är mycket skicklig på att förklara komplexa processer på ett begripligt sätt, och hans föreläsningar är både lärorika och mycket inspirerande.

Boka en inspirerande föreläsning med Fredrik Ullén hos oss på MySpeaker!

Populära rubriker: Flow - Inlärning och kreativitet

Fredrik Ullen profilbild

Fredrik Ullén

Professor i kognitiv neurovetenskap

Boka en talare:

Vi återkommer till dig om din förfrågan så snabbt som möjligt!

Ämnen: